Målgruppe:
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Mål:
Deltageren kan planlægge og gennemføre pleje- og vedligeholdelses opgaver på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, og i henhold til gældende normer.Deltageren opnår kendskab til opmåling af grønne anlæg, ressourceberegning af mandskabstimer, materialer og maskinforbrug.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 42844 - Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver
10 dage
1280 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig