Målgruppe:
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i en industrivirksomhed.

Mål:
Efter gennemført kursus kan du:· Med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen sikkerhedsmæssigt korrekt bidrage til håndtering af uheld og ulykker, når de opstår, herunder: · Iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. · Når internt uhelds- og ulykkesberedskab har taget over supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv. · Deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Fag 49265 - Håndtering af uheld og ulykker
3 dage
378 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget
Ledig
Ledig