Målgruppe:
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Mål:
Deltageren kan ud fra kendskab til dyr og insekters livsmiljøer, etablere og ind tænke naturmiljøer på kirkegården i forbindelse med renovering- og ny anlæg.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 47098 - Kirkegårde, natur på kirkegården
2 dage
256 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig