Målgruppe:
Uddannelsen er udviklet til privat og offentligt ansatte ufaglærte og faglærte tandklinikassistenter.

Mål:
Deltageren kan selvstændigt styre varelageret på tandklinikken og varetage indkøbsfunktionen på en hensigtsmæssig måde i forhold til økonomi og kvalitet.Deltageren kan udføre de daglige administrative opgaver, herunder kasseopgørelse og simple posteringer.

Uddannelsesbevis:
Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Fag 47600 - Klinikadministration - indkøbs- og økonomistyring
2 dage
216 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig