Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for KNX.

Mål:
Efter kurset har deltageren systemkendskab til KNX og kan programmere KNX-installationer. Det betyder:Deltageren har en grundlæggende forståelse for intelligente installationer med KNX, herunder muligheder og begrænsninger, og kan vejlede kunder om KNX-systemets anvendelsesmuligheder.Deltageren har ud fra de gældende love og regler samt normer for KNX-systemets netværkstopologi, kendskab til planlægningen, opbygningen og kvalitetssikringen af en mindre KNX-installation.Ved hjælp af programmeringssoftwaren ETS, kan deltageren foretage simpel programmering, samt idriftsætte og dokumentere en mindre KNX- installation. Deltageren kan selvstændigt opbygge KNX-installationer med flere linjer og anvende programmeringssoftwaren ETS til lokalisering af fejl og fejlfinding på KNX- installationer. Endvidere kan deltageren programmere og indstille programparametre på KNX- installationer til bygninger.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 48952 - KNX-installationer, programmering & systemkendskab
4 dage
512 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig