Sikringsanlæg - grundlæggende AIA, TVO, ADK

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med sikringsanlæg.

Mål:
 Efter endt kursus har deltageren grundlæggende el-teknisk forståelse i relation til alarm, sikring og overvågning (ASO). Det betyder:Deltageren har kendskab til grundlæggende el-tekniske begreber som Ohms lov, spændingsfald og installationskrav til kablinger. Deltageren kan anvende grundlæggende el-teknisk terminologi og måleteknik, som f.eks. multimeter.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

AIA 1 - Design og installation af anlæg

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med alarmanlæg og som har gennemført Sikringsanlæg ¿ grundlæggende AIA, TVO, ADK eller har tilsvarende kompetencer.

Mål:
 Efter endt kursus kan deltageren designe og installere automatiske indbrudsalarmer. Det betyder:Deltageren har et indgående kendskab til gældende love og regler på området.Deltageren udvælger anlægsdele i korrekt udstyrsklasse, herunder nøglerør. Ud fra en forståelse for den samlede sikringsløsning projekterer deltageren kundevenlige elektroniske og mekaniske sikringsløsninger og vejleder kunder om valg af disse. Deltageren projekterer, installerer, servicerer og fejlfinder på trådløse og kablede AIA-anlæg.Deltageren kan vælge og programmere en AIA-central med tilhørende alarmtransmission til kontrolcentral i henhold til reglerne for et forsikringskrævet AIA-anlæg. Deltageren har viden om problemstillinger om GDPR og IT-sikkerhed ved installation af AIA-anlæg. Deltageren udfærdiger dokumentation i henhold til gældende regler og instruerer anlæggets slutbruger. Branchecertifikat: Kurset indgår i Krav til virksomhedens medarbejdere i Forsikring og Pensions kravspecifikation til Certificering af AIA-virksomheder.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 49667 - Sikringsanlæg - grundlæggende AIA, TVO, ADK
2 dage
252 kr.
Fag 49668 - AIA 1 - Design og installation af anlæg
8 dage
1008 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig