Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Mål:
Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job. Deltageren kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 44383 - Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
2 dage
0 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget