Målgruppe:
Uddannelsen er rettet mod neurofysiologiassistenter, der har rutine i standard EEG samt kendskab til signaler fra respiration, EKG og motorisk aktivitet, og som ønsker at kvalificere sig til at anvende teknikken i langtidsmonitorering.

Mål:
Deltageren kan anvende erhvervede kompetencer til at indgå i arbejdspladsens videre oplæring som neurofysiologiassistent i enheder med langtidsmonitoreringHerunder:- Forstå og anvende frekvensanalyse på korte tidssegmenter, frekvensanalysetrendkurver på lange tidssegmenter- Forstå og identificere fejlkilder på analysedata (hvid støj, 50Hz og højfrekvent støj, motoriske artefakter) og anvende standard software til at foretage lokalisation af kilde til epileptiforme udladninger.- Montere udstyr til søvnundersøgelse (polysomnografi, PSG)- Kendskab til og kan udføre basal søvnscoring, inklusiv genkende søvnstadier fra praktiske eksempler- Foretage praktisk montering af udstyr til langtidsmonitorering, informere patienten om optagelsens formål og rammer for aktivitet under optagelsen deriblandt råd om beskyttelse af udstyret og mulighed for udbedring af elektrodetab.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 49836 - Neurofysiologisk monitorering
3 dage
384 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig