Tilmelding

Tilmelding til de enkelte kurser foregår efter først-til-mølle princippet.

Hvis du er i arbejde, skal tilmelding ske via efteruddannelse.dk.

Hvis du er ledig, kan du ringe dels og høre om dine muligheder, men også tilmelde dig på tlf. 7010 9900.

Der er også åbnet en ny hotline til efteruddannelse.dk - ring i åbningstiden på tlf. 7021 2159. Telefonerne er åbne mandag - onsdag fra kl. 8-16, torsdag kl. 8 - 18 og fredag kl. 8 - 14.

Du kan finde hjælp til tilmelding på nedenstående links:

På efteruddannelse.dk finder du forskellige vejledninger til din tilmelding.

Medarbejdersignatur og rettigheder
Kom godt i gang med medarbejdersignatur og rettigheder på efteruddannelse.dk
Klik her og find en kort guide 

Hvem kan deltage i AMU-kurser?

Personer, der har fast bopæl eller har beskæftigelse i Danmark, har adgang til arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-kurser) uanset alder eller uddannelsesbaggrund.

Vær opmærksom på, at der er specielle regler for højtuddannede. Læs eventuelt mere her: Højtuddannede og AMU.

For at sikre, at ansøgeren sprogligt vil være i stand til at følge undervisningen med tilfredsstillende resultat, kan det forud for optagelse til arbejdsmarkedsuddannelse, pålægges ansøgeren at gennemføre en test i undervisningssproget eller undervisningssprogene.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle kurser. For ledige med ret til selvvalgt uddannelse bliver deltagerbetalingen dækket af jobcenteret.

Kursusprisen er maks. 124-186 kr. pr. dag (2019 takst), derfor er det et rigtigt godt tilbud til dig.

Kursister med bestemte videregående uddannelser skal dog betale fuld pris for et kursus. Se mere under Højtuddannede og AMU.

Der tages forbehold for ændret lovgivning.

Screening

Når du deltager i et AMU-kursus, har du mulighed for at få tjekket dine læse-, skrive- eller regnefærdigheder. Kontakt skolen, hvis du er interesseret i at høre mere om vores screeningstilbud.

Afmelding

Hvis du er i arbejde eller er selvstændig, opkræves der et gebyr ved for sent afmelding:

  • Ved afmelding senere end 1 uge før kursets 1. dag, skal der betales 1.500/2.500 kr.
  • Ved udeblivelse på kursets 1. dag skal der betales 2.500/3.500 kr.
  • Deltagerbetaling refunderes ikke ved for sen afmelding/udeblivelse

Beløbet afhænger af kursets varighed og vil blive opkrævet efterfølgende.