Højtuddannedes deltagelse på AMU-uddannelser

Højtuddannede, der påbegynder et uddannelsesforløb på Syddansk Erhvervsskole, skal selv betale for hele kursusforløbet. 

Højtuddannede defineres som personer med en videregående uddannelse. 

På Danmarks Statistiks hjemmeside kan du læse mere om uddannelsesniveauerne.

Et uddannelsesniveau (DUN niveau kolonne B) højere end 4, kan ikke deltage på AMU kurser.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Syddansk Erhvervsskole på tlf. 7010 9900.