VEU-center
Syddansk Erhvervsskole er tilknyttet VEU-Center Fyn. VEU-centerværtskole er AMU Fyn. Skolen er tilforordnet i det tilsvarende VEU-Center i Trekantområdet.

Udlicitering
Syddansk Erhvervsskole har i øjeblikket ikke indgået nogle aftaler om udlicitering. Hvis du ønsker at lave en aftale, kan du kontakte skolen. 

Udlagt undervisning
Syddansk Erhvervsskole er godkendt til 23 faglige ”Fælles kompetence-beskrivelser”  (FKB), som hver samler et antal kompetencemål (kurser). En oversigt findes i skolens udbudspolitik.

Skolen har ret og pligt til at udbyde alle mål i en FKB inden for det udbudsområde, skolen er godkendt til. Hvis skolen ikke selv kan dække alle mål, skal der indgås aftale med en anden godkendt udbyder om udlagt undervisning (dvs. at en skole gennemfører undervisning på en anden skoles godkendelse og på dennes ansvar). Alternativt kan opgaven udliciteres til en privat aktør.

Procedure for aftale om udlagt undervisning inden for AMU
Ønskes aftale om udlæg af undervisning, skal der rettes henvendelse til kursussekretær Maria Blum Ragner på tlf. 6312 6404 eller mabr@sde.dk. Herefter udarbejdes der en aftale for den pågældende periode. Der bør forventes en ekspeditionstid på 14 dage.

Ved at klikke på linket herunder, kan du se de aftaler om udlagt undervisning, som er indgået for 2018 og 2019:

Udlagt undervisning 2019

Udlagt undervisning 2020