Målgruppe:
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Mål:
Deltagerne kan udføre pleje og vedligeholdelse af bede, græsarealer, gange, træer og buske på et kirkegårdsanlæg, udarbejde en enkel plejeplan, samt udføre arbejdet iht. gælden normer og sikkerhedsforskrifter.

Uddannelsesbevis:
Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Fag 40763 - Pleje og pasning af kirkegårdens arealer
5 dage
640 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig