Vægkonstruktion - Opstilling af letbeton

Målgruppe:
Tømrere og andre bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Mål:
Deltageren kan opstille vægkonstruktioner i letbeton under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri og kan ved arbejdets udførelse følge relevante anvisninger.

Uddannelsesbevis:
Der kan være prøve på uddannelsen

Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds

Målgruppe:
Murere og andre, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området

Mål:
Deltageren kan: - Vurdere mørteltypers egenskaber og anvendelsesmuligheder i såvel teglstensmurværk, blokmurværk og ved pudseopgaver. - Vælge, blande og anvende såvel færdigdesignede mørtler samt mørtler, der blandes på byggepladsen. - Udføre arbejdet udføres under hensyntagen til gældende regler, standarder og sikkerhedsforanstaltninger.

Uddannelsesbevis:
Der kan være prøve på uddannelsen

Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel

Målgruppe:
Faglærte murere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål:
Deltagerne kan anvende og fremstille tyndpudsmaterialer af såvel hydrauliske som ikke hydrauliske tyndpudsmørteltyper og kan vælge den mest hensigtsmæssige mørtel til en given pudseopgave. Forud for pudsearbejdet kan deltagerne vurdere underlagets bæredygtighed til tyndpuds samt vurdere pudsematerialet og underlagets fugtindhold, ligesom deltagerne kan vurdere den tyndpudsede overflade og på denne baggrund rådgive om eventuel senere overfladebehandling. Endelig kan deltagerne udføre tyndpuds på vægge af teglsten og puds som tyndpudsbærer i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov.

Uddannelsesbevis:
Uddannelsesstedet udsteder bevis til de deltagere, der har nået uddannelsens mål.

Porebeton - Montage af plader og blokke

Målgruppe:
Porebetonmontørere, bygningsstruktører, murere, tømrere og andre, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området, der har gennemført uddannelsen 45651 Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen

Mål:
Deltagerne kan: - Montere en bygning med plader og blokke af porebeton på baggrund viden om tegningsforståelse, nivellering og afsætning af en bygning. - Vælge hensigtsmæssige arbejdsmetoder ud fra kendskab til produkter og materialer, der anvendes på området ud fra viden om sikkerhed ved arbejde med asfalt og bitumen klæbe asfaltpap mod andre bygningsdele. - Udføre arbejdet under hensyn til gældende regler, standarder og sikkerhedsforanstaltninger, herunder krav til APV.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig og praktisk prøve til uddannelsen

Fag 40361 - Vægkonstruktion - Opstilling af letbeton
1 dage
126 kr.
Fag 40905 - Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds
1 dage
126 kr.
Fag 40997 - Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel
2 dage
252 kr.
Fag 45893 - Porebeton - Montage af plader og blokke
4 dage
504 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget
Optaget