Målgruppe:
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod operatører, som arbejder eller søger beskæftigelse i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter og som i forvejen har viden om industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion.

Mål:
Efter gennemført uddannelse kan deltageren:Betjene et robotanlæg ud fra viden om gældende sikkerhedsregler i forbindelse med robotanlæg i produktionen.Opbygge mindre programmer og rette programfejl i eksisterende programmer samt korrigere robotpositioner.Rette programfejl samt genstarte robotten korrekt efter driftsstop.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Fag 48905 - Robotbetjening for operatører
5 dage
630 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig
Ledig