Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig mod faglærte mekanikere der arbejder eller ønsker at arbejde med at tilrettelægge og gennemføre fejlfinding og servicering af A/C anlæg/klimaanlæg i busser og lastvogne på over 2,5 kg fyldmængde.

Beskrivelse:
Service af køleanlæg o. 2,5 kg. på bus & lastvogn - LV. Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Særlige krav:
Uddannet mekaniker

Mål:
Deltageren kan: - tilrettelægge og foretage kontrol, fejlfinding og servicering af A/C anlæg/klimaanlæg i busser og lastvogne, på baggrund af fabrikantens forskrifter, samt udføre mindre reparationer af rør og slanger.- foretage en faglig korrekt og forsvarlig fejlretning og reparation, tømning, fyldning, tæthedsprøvning og funktionsafprøvning af A/C anlæg/klimaanlæg i busser og lastbiler. - kontrollere det elektriske system i et køleanlæg eksempelvis tryk- og isvagt.- anvende testudstyr til kontrol og fejlsøgning, herunder lækagekontrol med spormiddel samt anvende genvindingsenhed sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. - udføre reparation af rør ved brug af eksempelvis skære ringe eller omløbere, samt udskiftning af eksisterende slanger ved brug af presseværktøj..- arbejde med kølemidler sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, i henhold til gældende danske og internationale regler, standarder mv. på området.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig og mundtlig prøve til uddannelsen

Fag 48176 - Service af A/C anlæg o. 2,5 kg. på bus & lastvogn
5 dage
1040 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig
Optaget