Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af køretøjer.

Mål:
På baggrund af fabrikantens forskrifter kan deltageren tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer.Deltagerne kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse/spændingsførende elektriske systemer.Deltagerne kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter samt anvende, kontrollere og vedligeholde sikkerhedsværktøjer samt personlige værnemidler korrekt (under gældende standarter EN60900).Deltagerne opnår et grundlæggende kendskab til relevant førstehjælp i relation til forekommende skader under arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer.Deltageren opnår grundlæggende indsigt i principiel opbygning af eldrevne/ hybride køretøjer.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Fag 42870 - Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer
1 dage
126 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig