Målgruppe:
Adgang til uddannelsen har personer, som tilhører AMU-lovens målgrupper, og som er beskæftiget med af- og pålæsning, lager-/terminalarbejde, dokumentbehandling af farligt gods, eller skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Mål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver, udføre arbejdet med forberedelser til transport, samt af- og pålæsning af farligt gods, i henhold til bestemmelserne i ADR, kapitel 1.3.

Uddannelsesbevis:
Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Fag 45259 - Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
1 dage
126 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig