Bygningsmalearbejde - formidl. af farvesætningsopg

Vægbeklædning - tapetopsætning

Målgruppe:
Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål:
Deltagerne kan:- Selvstændigt forberede, udmåle og udføre korrekt opsætning af forskellige typer tapeter og vægbeklædning fx. non-woven tapeter og alm. papirtapeter, både med og uden mønster, samt forgrundet filt og væv. - I arbejdet tage hensyn til de særlige forhold, der kan forekomme bl.a. ved ind og udgående hjørner, døre og vinduer.- Vurdere den korrekte opbygning af bund til de forskellige vægbeklædningers udfaldskrav i henhold til leverandørens anvisning, MBK (Malerfagligt BehandlingsKatalog) og MBA (Malerfagets BehandlingsAnvisning.- Vejlede om anvendelse af de forskellige vægbeklædningstyper.- vælge hensigtsmæssigt værktøj og relevante teknikker til arbejdets udførelse under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen Der kan være prøve på uddannelsen

Bygningsmaler - kreative farvesammensætninger

Målgruppe:
Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål:
Deltagerne kan:- Kreativt anvende farver i forbindelse med bygningsmaleropgaver. - Anvende farver som et naturligt dekorativt element.- Anvende forskellige typer værktøjer og hjælpemidler til farveplanlægning.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig og praktisk prøve til uddannelsen

Fag 43721 - Bygningsmalearbejde - formidl. af farvesætningsopg
10 dage
1260 kr.
Fag 49253 - Vægbeklædning - tapetopsætning
5 dage
630 kr.
Fag 49255 - Bygningsmaler - kreative farvesammensætninger
10 dage
1260 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig
Ledig