Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der skal arbejde med syn af bolig

Beskrivelse:
Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:I forbindelse med vejledningVejlede lejerne om installations- og råderetten.Vejlede om regler for boligens vedligehold i boperioden.I forbindelse med reglerUdvise viden om gældende regler og administrative procedurer for det: - Private boligområde- Almene boligområde- Institutionelle boligområdeVed synForetage syn af lejemål ved: - Indflytning - FraflytningVed fraflytning vurdere, hvad der er: - Almindeligt slid og ælde- MisligholdelseUdfylde en synsrapport.Beregne og fordele omkostninger baseret på resultatet af syn af lejemål.Overholde tidsfrister ved:- Indkaldelse til syn- Oplysning om lejers andel af de samlede omkostninger- Aflevering af fejl- og mangellister

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 48458 - Syn af boliger, ejendomsservice
5 dage
670 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig