Tagkonstruktioner- beregning af vinkler og længder

Målgruppe:
Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål:
Deltagerne kan:- Anvende de trigonometriske funktioner til beregning af konstruktioners sande vinkler og længder på fx. Spær, grat og kehl ud fra de valgte taghældninger.- Anvende trigonometri til fremstilling af komponenter til spær, grat eller kehl.- Anvende opslag til at kontrollere, at de valgte dimensioner lever op til gældende regler og relevante anvisninger.

Uddannelsesbevis:
Der kan være prøve på uddannelsen

Udførelse af tagbeklædning

Målgruppe:
Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål:
Deltagerne kan: - udføre tagbeklædning, omfattende tagfod, gennemføringer, skotrender, grat og rygning, under hensyn til kravspecifikationer.- Udvælge hensigtsmæssigt værktøj til udførelse af arbejdet. - Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger. Uddannelsen gennemføres i et af følgende materialer:_____Betontagsten_____Bølge fiberbeton _____Plan fiberbeton _____Metal _____Træ/pap

Uddannelsesbevis:
Der kan være prøve på uddannelsen

Tagkonstr. - Opstilling, afstivning og montering

Målgruppe:
Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål:
Deltagerne kan: - Sikre korrekt opstilling, forankring og afstivning af fabriksfremstillede tagkonstruktioner under hensyn til givne udfaldskrav og normer for spæropstilling.- Vælge hensigtsmæssige værktøjer og materialer.- Sikre, at opstilling og afstivning af spær stemmer overens med specifikationerne for den givne opgave og at arbejdet udføres uden nedstyrtningsfare.- Montere taglægter på spær under hensyn til givne udfaldskrav og relevante anvisninger.- Kvalitetsvurdere det udførte arbejde lige fra modtagekontrol til aflevering. - Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Uddannelsesbevis:
Der kan være prøve på uddannelsen

Fag 49191 - Tagkonstruktioner- beregning af vinkler og længder
1 dage
126 kr.
Fag 49195 - Udførelse af tagbeklædning
1 dage
126 kr.
Fag 49233 - Tagkonstr. - Opstilling, afstivning og montering
3 dage
378 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig