Målgruppe:
Uddannelsen er udviklet til privat og offentligt ansatte ufaglærte og faglærte tandklinikassistenter som dagligt arbejder med selvstændigt klinisk arbejde i forhold til tandrensning.

Mål:
Deltageren kan identificere og fjerne supragingivale bløde og hårde belægninger samt eksterne misfarvninger ved hjælp af håndinstrumenter og maskinel rensning.Deltageren kan anvende korrekt fingerstøtte og ergonomi, vælge instrumenter og klargøre materialer efter regler og standarder for sikkerhed og hygiejne.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 48046 - Tandrensning
2 dage
236 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig