Målgruppe:
Ufaglærte og faglærte der er beskæftiget, eller ønsker beskæftigelse, inden for lager og terminalområdet, og som har brug for en grundlæggende teknologisk viden inden for området.

Mål:
Efter endt uddannelse har deltageren en grundlæggende viden inden for tekniske hjælpemidler og teknologier som anvendes på et moderne lager. Deltageren har kendskab til at implementere moderne teknologi på virksomheden, og kan indgå i dialog med ideer og sparring til brugen af de moderne teknologier. Efter gennemført uddannelse har deltageren grundlæggende viden om:- Fremtidens muligheder og behov inden for teknologier på lagerområdet- Brug af stregkoder, QR koder og RFID koder, herunder fordele og ulemper ved anvendelse af disse- Muligheder for anvendelse af teknologiske hjælpemidler såsom droner, robotter m.m på lagerområdet, samt fordele og ulemper ved anvendelse af disse- Anvendelsesmulighederne i brugen af ERP og WMS, og hvordan disse systemer anvendes bedst muligt. -Efter gennemført uddannelse har deltageren kendskab til:- Implementering af moderne teknologier på lagerområdet- At indgå i dialog med ideer og sparring til brugen af moderne teknologier på lagerområdet. - Vigtigheden af samspillet mellem de forskellige teknologier på lagerområdet- Forståelsen omkring lagerets opbygning i forhold til den teknologiske udvikling.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 49894 - Grundlæggende teknologiforståelse på lagerområdet
3 dage
384 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig