Målgruppe:
Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål:
Deltagerne kan: - Udføre en termografering af en given bygning.- Foretage termografiinspektion af bygninger ud fra kendskab til (DS) Dansk Standards normer. - Tolke termografier ud fra kendskab til en bygnings fysiske forhold såsom relativ luftfugtighed, dugpunkter og kuldebroer. - Anvende termografier til kvalitetssikring af udført isolerings- og tæthedsarbejde og til identifikation af nødvendige forbedringer af bygninger eller bygningsdele. - Anvende termografering til rådgivning af bygherrer/ kunder om bygningers varmetab og muligheder for forbedringer, herunder de tekniske, arkitektoniske og økonomiske konsekvenser af forbedringer.

Uddannelsesbevis:
Der kan være prøve på uddannelsen

Fag 49194 - Termografering af bygninger
2 dage
252 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget