Undersøgelse af epilepsianfald i praksis

Målgruppe:
Neurofysiologiassistenter og andre med tilsvarende jobfunktioner

Mål:
Deltageren kan efter kurset, ud fra henvisningen og samtalen med patienten, vurdere be-hovet for brug af ekstra elektroder, samt montering og placering af disse og beskrive resultatet heraf. Deltageren kan foretage kontinuerlig måling i forbindelse med epilepsianfald samt beskrive og vurdere anfalds semiologi, hvormed de medvirker til en mere sikker diagnosticering på baggrund af nyeste viden.

Uddannelsesbevis:
Der udstedes uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering haropnået målene for uddannelsen

Teknikker til undersøgelse af neuropatier

Målgruppe:
Neurofysiologiassistenter og andre med tilsvarende jobfunktioner

Mål:
På baggrund af nyeste viden om teknikker til undersøgelse af perifere sensoriske og moto-riske nerver kan deltageren tilrettelægge og udføre den mest effektive undersøgelsesteknik mhp. efterfølgende diagnosticering og behandling af perifere neuropatier. Deltageren kan endvidere på baggrund af nyeste viden om undersøgelse af den autonome nervefunktion (med bla. sved-måling) samt termo-testning af varme-kulde sansen undersø-ge for de særlige "small fibre" neuropatier i det perifere nervesystem.

Uddannelsesbevis:
Der udstedes uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsens mål.

Fag 47686 - Undersøgelse af epilepsianfald i praksis
2 dage
248 kr.
Fag 47687 - Teknikker til undersøgelse af neuropatier
1 dage
124 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig