Verifikation af høreapparatmålinger

Målgruppe:
Målgruppen er audiologiassistenter og andre med tilsvarende jobfunktioner

Mål:
Deltageren kan anvende relevante objektive målemetoder, herunder REM (real ear meas-surement) og RECD (real ear to coupler difference) til at finde lydtrykket ved trommehinden. Deltageren kan anvende disse data som grundlag for verfication af høreapparattilpasningen mod et forventet target. Deltageren kan selvstændigt via høreapparatets programmerings-software tilpasse høre-apparatets frekvensrespons og kompression på baggrund af viden om forstærkningsratio-naler.

Uddannelsesbevis:
Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har opnår uddannelsens mål.

Vejledning om specialbehandling af høretab

Målgruppe:
Målgruppen er audiologiassistenter og andre med tilsvarende jobfunktioner

Mål:
Deltageren kan vejlede patienter om mulig specialbehandling af høretab på baggrund af viden om benforankret høreapparat, cochlear implant samt høretekniske hjælpemidler (te-leslynge, FM, bluetooth).

Uddannelsesbevis:
Der udstedes uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsens mål.

Fag 47395 - Verifikation af høreapparatmålinger
2 dage
252 kr.
Fag 47396 - Vejledning om specialbehandling af høretab
1 dage
126 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig