Med 10. klasse får du et skoleår fyldt med oplevelser, faglig nysgerrighed og personlig udvikling.

Et år, hvor du bliver mere moden og parat til at sætte ord på dine fremtidsdrømme og valg af uddannelse efter 10. klasse. 

10. klasse er et solidt springbræt til både gymnasiet, de erhvervsrettede uddannelser eller noget helt tredje. Valget er dit.

2 forskellige spor: Følg din interesse

Er du nysgerrig på de almene fag fra folkeskolen?
Og hvordan verden er skruet sammen? Kan du lide at fordybe dig i boglige og teoretiske emner, og gribes du af de velkendte fag fra folkeskolen? Så har vi en 10. klasse for dig. Udfordringerne er mange og forskellige, men alle kan være med. Det kræver blot, at du er klar til at yde en indsats og har lyst til at udvikle dig fagligt eller personligt. (10. klasse)

Er du allerede sporet ind på den erhvervsrettede vej?
Men i tvivl om hvilken vej eller hvilket interesseområde, du skal vælge? Så er der en 10. klasse for dig med ekstra fokus på de mere praktiske undervisningsformer og brobygningsforløb på de forskellige erhvervsuddannelser. Bliv parat og moden til at vælge dit største interesseområde, så du kan gå direkte videre til en erhvervsuddannelse efter 10. klasse. (EUD10)

Obligatoriske fag

Alle har dansk, engelsk, matematik og samfundsfag på 10. klasseniveau. 

Fysik er obligatorisk, dog har EUD elever ikke fysik.

Tysk tilbydes som valgfag.

Året slutter med folkeskolens 10. klasses afgangsprøve i dansk, engelsk og matematik. I tysk og fysik tilbydes også eksamen, for dem som har valgt det.

 

Valgfag

På 10. klassecenteret kan du vælge mellem en række spændende valgfag. 

Valgfag dækker bl.a. over tysk, Filmkundskab, Kunst og Kunstig, Idræt og mange flere. Tag et kig herunder og læs mere om dette års udvalg af spændende valgfag. Valgfagene kører i tre rul i løbet af året med et valghold (vælges blandt tre hold) fire dage om ugen.

Udeliv:
På udeliv arbejder vi med forskellige teknikker, der kan gøre det sjovere og lettere at færdes i naturen. Du kan fx arbejde snitning i træ og madlavning over bål. Fiskeri og overnatning kan også være på programmet.

Brætspil:
Et frikvarter, hvor der samtidig lægges vægt på det sociale i at spille spil. Herudover en unik mulighed for at du kan blive rigtig god til skak!

Filmkundskab:
Vi lærer om de vigtigste filmtekniske virkemidler. Laver små film ud fra konkrete opgaver. Til sidst laver vi vores ”egen” film, som vi viser frem for resten af eleverne i 10. klasse.

Musikhistorie:
Vi arbejder med forskellige vigtige nedslagspunkter indenfor den moderne musikhistorie fra Elvis til i dag. Hvilken betydning har musikken for livet i dag? Hvilken betydning har musikken for den enkelte, og kan vi lære noget af denne?

Livskundskab:
Som ung, står du på tærsklen til ”voksenlivet” – eller mere til et liv, hvor det forventes, at man tager mere og mere ansvar for jer sig selv og sin fremtid. Vi ser på nogle af de store problemstillinger, der følger med i denne periode, og kigger ind i emner som økonomi, uddannelse, dannelse, ansvarlighed og etik og moral.

Sundhed og sociale forhold:
Et godt liv handler bl.a. om sundhed og sociale kompetencer. Faget rummer en bred vifte af emner og viden. Vi skal bl.a. diskutere, undersøge og formidle emner fra Girafsprog til BodyAge, kropsidealer til misbrug og ligeret. Kort fortalt drejer faget sig om dig som individ, om familien, om uddannelse og slutteligt om samfundet.

Kunst og Kunstigt:
Måske går du rundt med uopdagede kunstneriske evner? Har du bare lyst til at udfolde dig kreativt, nørkle med skulptur, string art, kultegning, decoupage, oliemaling, collage, porcelænsler og meget mere, så er dette faget for dig. Du skal IKKE kunne tegne for at være med - Det handler om meget mere end dét.

Idræt:
Kan du lide at have det sjovt, svede, arbejde hårdt, brænde energi af og lære dine fysiske grænser bedre at kende, så er dette faget for dig. Vi leger, spiller bold, bruger vores nærmiljø og finder i fællesskab ud af, hvordan vi får de fedeste timer.

Tysk:
Hallo wie geht´s?
Her kan alle være med! Vi snakker, ser, lytter og læser en masse, så du har mulighed for at forbedre dit nabolands sprog. Med tanken om at tysk skal bruges til at kommunikere med, arbejder vi ud fra en sproglig tilgang, og så skal grammatikken nok følge med. Gennem sjove udtalelser, mærkelige ord og masser af grammatiske fejl, skaber vi et miljø, hvor der er plads til alle.

Studiemiljø

10. klasse holder til på campus i Søndersø sammen med andre unge fra Nordfyns Gymnasium og HF/VUC. Vi deler forskellige faciliteter som fx undervisningslokaler, kantine, idrætshal m.m. Det giver god mulighed for at være en del af et aktivt studiemiljø og fællesskab med andre unge.

Studietur

Årlig studietur - få oplevelser med klassen

Studieturen er for alle i 10. klasse. 
På turen får man et både fagligt og socialt fællesskab. Hvor man kommer hen på studietur er forskelligt, men det kan være alt fra en skitur, storbystur, adventure eller noget helt andet. Man skal selv betale for studieturen. 

Studie- og ordensregler

FRAVÆR:

 • Kommer du for sent til time og døren er lukket, skal du følge den enkelte faglærers procedure for adgang til klassen.
 • Er man forhindret i at komme i skole (sygdom eller andet) skal forældre telefonisk melde afbud til kontoret inden kl.8.30, med mindre andet er aftalt.Praktikstedet informeres efter aftale.
 • Tandlæge, lægebesøg, kørertimer o.lign lægges så vidt muligt udenfor skoletid.
 • Har man været fraværende og ikke meldt afbud kontakter skolekontoret forældrene.
 • Ønskes fritagelse skal det ske via en skriftlig anmodning.
 • Ved bekymrende fravær indkaldes elev og forældre til samtale med lærer og vejleder vedrørende uddannelsesparathed.

UDGANG:

 • Man må ikke forlade skolen i undervisningstiden uden aftale med en lærer.
 • Elever på 10. årgang må forlade skolens område i frikvartererne, men møder ind til undervisningstid.

ADFÆRD:

 • Brug af pc og mobiltelefon må KUN ske i timerne efter lærerens vurdering. I modsat fald fjerner læreren disse.
 • Røgfri skole Gælder alle former for tobak, også snus med og uden tobak, tyggetobak, skrå og e-cigaretter m.v. på skolens adresse, udendørsarealer eller nær skolens matrikler (Vi henviser til hjemsendte regler)
 • Mad og drikke må ikke nydes i undervisningstiden. Dette indtages i pauserne udenfor klasserne.
 • Toiletbesøg i timerne foregår ved anmodning.
 •  

AFLEVERINGER:

 • Skriftlige opgaver skal afleveres senest på deadline-dato. I modsat fald kan der ikke forventes respons på opgaven.
 • Alle skriftlige opgaver er obligatoriske, herunder OSO.
 • Ved manglende afleveringer indkaldes - efter lærerens vurdering - til samtale.

ANDRE: 

 • Der er obligatorisk brobygning og praktik samt 1 studietur i løbet af året.
 • Der afholdes terminsprøver 2 gange over året.
 • Kommunikation mellem forældre og lærer foregår via skolens kontor på mail: siot@sde.dk eller telefon: 6312 6485
 • Der udleveres karakterblade to gange og der afholdes behovssamtaler i løbet af året.
 • Alle elever er tilmeldt 10. klasses eksamen.

Tilmelding

Spørg os

Navn ikke tilgængelig
Ikke tilgængelig
Email ikke tilgængelig

Find os her