Nyttig info om uddannelserne

Er der adgangskrav på uddannelserne?
Du kan som udgangspunkt starte på en erhvervsuddannelse, hvis du kan nikke ja til følgende to punkter:

  1. Du er erklæret uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.
  2. Du har et mundtlig og skriftlig eksamensgennemsnit på minimum 02 i både dansk og matematik fra afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. I dansk beregnes gennemsnittet af dine mundtlige og skriftlige karakterer. I matematik beregnes gennemsnittet af dine skriftlige karakterer.

Hvis det er mindre end to år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse, starter du direkte på Grundforløb 1. Du kan kun starte én gang på Grundforløb 1. Du starter derimod på Grundforløb 2 hvis du allerede har en læreplads, eller hvis det er mere end to år siden, du forlod grundskolen.

På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning til grundforløbet. For at blive optaget skal du derfor enten have en uddannelsesaftale med en virksomhed – eller igennem en optagelsesprøve for at få en af uddannelsens kvotepladser. 


Opfylder du ikke adgangsgravene, er der forskellige muligheder for at starte på en uddannelse hos os alligevel. Dem kan du læse meget mere om under de enkelte uddannelser her på hjemmesiden.

Hvem kommer jeg i klasse med?
For at sikre det bedst mulige studiemiljø vil du på grundforløbet så vidt som muligt komme i klasse med nogen på din egen alder.

Får jeg løn under uddannelsen?
Ja, du kan få SU fra kvartalet efter din 18 års fødselsdag. Beløbet afhænger af, om du bor hjemme og af dine forældres indtægt, indtil du er 20 år. Når du i løbet af din uddannelse starter i praktik, er du berettiget til elevløn eller skolepraktikydelse. Den typiske elevløn er på mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden – og stiger for hvert år.

Skolepraktik-ydelsen ligger på ca. 2.800 kr. om måneden for elever under 18 år, og er du over 18, vil du kunne få ca. 6.800 i månedsløn. Se mere på su.dk og ug.dk.

Jeg har spørgsmål til min SU - kan skolen hjælpe?
Vi kan hjælpe dig, hvis du konkret har brug for hjælp med en ansøgning eller med at ændre din SU, eller hvis du vil spørge om SU i almindelighed. Tjek også su.dk.

Ring til SU-administrationen på tlf. 7642 6205 / 7642 6233 eller skriv til os på lb@sde.dk eller cgs@sde.dk
Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til kl. 15.30, fredag fra kl. 8.00 til kl. 14.00.

Hvordan finder jeg en læreplads?
Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du gør teori til praksis. Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men vores virksomhedskonsulenter hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd til hvor og hvordan, du nemmest kan få en læreplads. Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb – på enkelte uddannelser skal du dog allerede inden uddannelsesstart have en lærepladsaftale. Du kan også finde gode råd fra andre elever og hjælp til ansøgningen her.

Er det nemt at finde en læreplads?
Både ja og nej. I nogle brancher er manglen på lærlinge og elever stor, mens det modsatte er tilfælde inden for andre – og pludselig skifter det. Generelt vil der dog i de kommende år være mangel på faglært arbejdskraft, så chancerne for nemt og hurtigt at finde en læreplads bliver umiddelbart bedre. For nogle uddannelsers vedkommende kan det være en fordel, hvis du har personlige kontakter i branchen eller nødvendigt at kigge lidt ud over dit lokalområde for at finde drømme-lærepladsen.

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik. Skolepraktik er en måde, hvorpå du alligevel kan komme videre med din drømmeuddannelse uden at være i praktik i en virksomhed. Det er altså en uddannelsesgaranti, der sikrer, at det ikke er manglen på læreplads, der forhindrer, at du kan gennemføre din uddannelse. Se, hvilke uddannelser vi har skolepraktik på sde.dk/uddannelsesgaranti


Kan jeg komme i praktik i udlandet?
Ja, inden for en lang række uddannelser er det muligt at føje internationale kompetencer til dit uddannelses-CV. Vi hjælper selvfølgelig med det praktiske papirarbejde og kan henvise dig til en spændende virksomhed eller skole i for eksempel Portugal, Tyskland, Spanien, Norge eller Holland. I nogle tilfælde kan du også finde læreplads i udlandet.

Elevlønnen afhænger af, hvor du tager i praktik, men i de europæiske lande ligger elevlønnen ofte på ca. 400-800 EUR om måneden – altså omkring 3.000 og 6.000 danske kroner. Herudover modtager du et tilskud fra den danske stat og skal afhængig af din hjemkommune normalt ikke betale skat under opholdet. Læs mere her

Kan jeg komme til skolen med offentlig transport, og kan jeg få rabat på billetter?
Ja, der kører busser direkte til alle vores adresser. Når du er under uddannelse, kan du få rabat på offentlig transport. Se mere på ungdomskort.dk.

Hvordan tilmelder jeg mig en erhvervs- eller EUX-uddannelse?
Hvis du allerede nu er overbevist om, at en erhvervs- eller EUX-uddannelse er vejen til dit drømmejob, så kan du tilmelde dig en af vores mange grundforløb på sde.dk/tilmelding

Kan jeg bo tættere på uddannnelsen, hvis jeg kommer langvejs fra?
Du kan bo på vores skolehjem Campus One i Odense eller Vejle, hvis

  • du har mere end fem kvarters transport mellem din bolig og dit uddannelsessted. Tjek eventuelt din transporttid mellem din bolig og dit uddannelsessted på rejseplanen.dk
  • du har valgt den skole, som ligger nærmest din bopæl, og som tilbyder den ønskede uddannelse. 
  • du er elev på grund- eller hovedforløbet på Syddansk Erhvervsskole i Odense eller Vejle

På skolehjemmene bliver du en del af et aktivt studiemiljø med masser af fritidsaktiviteter. Vi har både klatrevæg, tv-stue, biograf, billard, bordfodbold, multibane til fodbold, basketball m.m. 

Du kan læse mere om skolehjemmet her.

Hvad nu, hvis jeg har flere spørgsmål?
Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 7010 9900, sende en mail på vejledning@sde.dk eller komme forbi og få en snak med en af vores vejledere.