Skil dig ud i mængden af jobansøgere

Praktik i udlandet på en erhvervsuddannelse

Det anbefaler vi, fordi:

  • Du bliver mere selvstændig 
  • Det sætter skub i din faglige udvikling
  • Det ser godt ud i en jobansøgning
  • Din kommende arbejdsgiver vil bemærke dit initiativ
  • Du vil skille dig ud i mængden af jobansøgere
  • Du bliver bedre til sprog
  • Du lærer om kulturforskelle
  • Du bliver bedre rustet til at tackle et kulturmøde
  • Du lærer at begå dig i et fremmed land
  • Du får nye venner

Hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse med obligatorisk praktik, skal du i løbet af din uddannelse indgå én eller flere praktikaftaler med en virksomhed. Det kan enten være en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Du kan tage i praktik i udlandet enten direkte fra skolen, eller du kan blive udstationeret gennem en dansk praktikvirksomhed.

Tidsramme
Det tager tid at arrangere et praktikophold i udlandet. Og det tager tid for os at søge om økonomisk støtte til dig. Derfor skal du kontakte Praktikcentret - eller få din kontaktlærer til det - i god tid inden du skal af sted.

Erasmus 
Du kan søge støtte fra EU's uddannelsesprogram Erasmus+. Fra Erasmus+ kan du søge støtte til praktik i EU-landene plus Norge og Tyrkiet. Grønland og Færøerne er ikke med, da de betragtes som en del af Danmark.

For at få støtte fra Erasmus+ skal nogle krav være opfyldt. Du skal være af sted i mindst tre uger, du skal skrive en kontrakt, og du skal udarbejde en mindre rapport om dit ophold.

Alt afhængigt af, hvilket land du vælger at rejse til og hvor længe du er af sted, kan du få et tilskud til de udgifter, du får med rejsen, forsikring og dit ophold i udlandet.

Praktik direkte fra skolen
Hvis du tager i praktik direkte fra skolen, skal du sørge for at få praktikken godkendt af Syddansk Erhvervsskole. I praksis betyder det, at du skal henvende dig til skolens mobilitetskoordinator. Når praktikken er godkendt, skal der oprettes en praktikaftale.

Praktik gennem din virksomhed
Hvis du tager i praktik gennem din danske praktikvirksomhed, skal der indgås en aftale mellem dit danske lærested og den udenlandske virksomhed. Det kan du tale med din virksomhed om.

Økonomi
I forbindelse med praktik i udlandet er der mulighed for at opnå økonomisk støtte fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (AUB) eller EU's uddannelsesprogram Erasmus+. Hvis du vil vide mere om disse støtteordninger, kan du kontakte Praktikcentret på Syddansk Erhvervsskole.

AUB
Du kan opnå støtte gennem AUB uanset hvilket land i verden, du tager til.

Kontakt koordinator
Mona Skov, tlf. 6312 6547, mobil 4012 8707 eller msc@sde.dk

SDE TV