Klik på det, du vil vide mere om

Her finder du alle praktiske oplysninger, som er vigtige og nyttige for dig som elev på skolen

Til dig

Digital post

Vi er en digital skole. Det vil sige, at du fremadrettet vil kunne modtage breve og beskeder via Elevplan, sms, mail og e-boks. Fx modtager du dit optagelsesbrev i e-boks.

Elevapp (studiekort)

Syddansk Erhvervsskole har en elev-app, så du som elev på skolen kan se dit skema, registrere din bil ift. parkering samt se dit studiekort. Du finder app'en ved at søge i enten Google Play eller App Store på ”SDE selvbetjening”. Du skal logge ind med dit almindelige brugernavn og password.

Eleverne tilbyder

Når du er elev eller ansat på Syddansk Erhvervsskole kan du fx
blive klippet af skolens frisørelever i Odense
få en kosmetisk behandling af skolens kosmetiker-elever i Odense
købe tømrerelevernes træhuse i Vejle, Grindsted og Odense
- købe bagerelevernes brød og kager (kun Vejle - kontakt afdelingen på Boulevarden 36)
- købe slagterelevernes kød (kun Vejle - kontakt afdelingen på Boulevarden 36)

SU - sådan søger du

Hvis du er over 18 år, kan du modtage SU på grundforløbet, hvis du ikke har en læreplads endnu. Du søger SU direkte på su.dk, og du kan tidligst søge 1 måned før den dato, du er berettiget til at få SU fra. Læs mere og søg SU på su.dk

Jeg har spørgsmål til min SU - kan skolen hjælpe?
Vi kan hjælpe dig, hvis du konkret har brug for hjælp med en ansøgning eller med at ændre din SU, eller hvis du vil spørge om SU i almindelighed. Tjek også su.dk.

Ring til SU-administrationen på tlf. 7642 6205 / 7642 6233 eller skriv til os på lb@sde.dk eller cgs@sde.dk.

Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til kl. 15.30, fredag fra kl. 8.00 til kl. 14.00.

PC og biblioteker

Biblioteker

Syddansk Erhvervsskole har bibliotek i både Vejle og Odense. Her har du som elev, studerende, kursist og medarbejder adgang til bøger, tidsskrifter og andet materiale. Læs mere om bibliotekerne.


Medbring PC til brug i undervisningen

Vi vil bede dig medbringe din egen bærbar PC til brug i undervisningen. Hvis du ikke har en bærbar, vil det være muligt at låne en pc pr. uge. Du skal møde op personligt for at låne pc'en. Husk at medbringe studiekort/sygesikring.

  • Vejle: PC'en kan udlånes ved henvendelse på biblioteket
  • Odense: Henvendelse til den lokale elevadministration på den adresse, hvor du tager din uddannelse.
  • Grindsted: Du kan låne en pc til brug på skolen af din faglærer. Herudover har vi et computerrum, hvor du også kan sidde og arbejde med en pc.

Parkering på skolen

Parkering i Odense

Risingsvej 60: Der er parkeringskontrol, og her skal du parkere i de opmærkede, hvide båse i henhold til skiltningen. Parkerer du uden for en opmærket bås, risikerer du en bøde på kr. 750.

Munkebjergvej 130 og Petersmindevej 1A og 1F: Her må du parkere, hvor der er plads, men selvfølgelig ikke på brandveje etc. Som elev må man ikke parkere på gæsteparkering og personaleparkering. Der er ingen parkeringskontrol. 

Parkering Grindsted

Der er parkeringspladser ved skolen. Der er ingen parkeringskontrol, men de almindelige parkeringsregler gælder.

 

Parkering i Vejle

Som elev i Vejle skal du registrere din bil, motorcykel o.lign, inden du parkerer på
skolens parkeringsarealer, så du undgår en parkeringsafgift af Park Zone.

Klik her for at se et kort over hvilke adresser, du har mulighed for at parkere på.

Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal p-pladser på adresserne. Vi vil anbefale dig, at du benytter den nyanlagte parkeringsplads på Boulevarden 21-23, som ligger 500-700 meter væk fra skolen. Grundet nybyggeri er der meget få parkeringspladser på Boulevarden 36.

Sådan registerer du dit køretøj i Vejle
Du kan læse om registreringen i denne vejledning. Du skal anvende dit UNI-login som brugernavn, det finder du i dit indkaldelsesbrev. Du registrerer dit køretøj elektronisk via selvbetjening.sde.dk.

Parkering Boulevarden 19 A-C: Du skal henvende dig i Administrationen på din første undervisningsdag. Så får du en parkeringsbillet, som placeres i forruden. Såfremt dette undlades, sker parkering på eget ansvar og parkeringsafgifter kan ikke annulleres af skolen.

Gæsteparkering og personaleparkering: Som elev må man ikke parkere på gæsteparkering og personaleparkering på skolens adresser.

Korrekt parkering og registrering er dit eget ansvar.

Forsikring

Kommer du ud for en ulykke på skolen, gælder følgende:

Hvis ulykken sker i forbindelse med praktiske øvelser i et værksted, edb-, fysik- eller kemilokale, er du sikret ved lov om arbejdsskadeforsikring.

Hvis ulykken sker i teoriundervisning, idræt/bevægelse eller friperioder (frikvarter og mellemtimer), er du kun dækket af egen personlig ulykkesforsikring, hvis du er over 18 år. Hvis du er under 18 år, dækkes du af familiens ulykkesforsikring. Du bør undersøge, om du er dækket af en ulykkesforsikring.

I tilfælde af tyveri fra aflåste skabe og lignende har skolen intet ansvar. Tyveriet skal anmeldes til Politiet.

I evt. praktikperioder er du sikret ved lov om arbejdsskadeforsikring.

Fravær og ferieperioder

Fraværsmeldinger

Ved fravær skal du give skolen besked inden kl. 9.00. Det gør du ved at sende din fraværsmelding via elevplan.dk. Har du ikke adgang til internettet, kan du ringe besked på tlf. 7010 9900 eller til det lokalnummer, du har fået oplyst af skolen.

Ferieperioder - undervisningsfri

Efterårsferie, uge 42 (14.-18. oktober 2019)

23. december 2019 - min. 2. januar 2020 (specifik dato fås på egen uddannelse)

Vinteferie, uge 7 (10.-14. februar 2020)

Påske (6.-13.april 2020)

1. maj (2020)

St. Bededag (8 .maj 2020)

Kr. Himmelfart (21.-22.maj 2020)

Pinse (1. juni 2020)

Grundlovsdag (5. juni 2020)

Sidste skoledag: Ultimo juni 2020. Den specifikke dato fås på egen uddannelse.

Eksamen

Her kan du læse eksamensreglementet, der gælder for elever på Syddansk Erhvervsskole.

Ungdomskort og transport

Ungdomskort og befordring
Når du går på en erhvervsuddannelse, kan du få rabat på den daglige transport til og fra Syddansk Erhvervsskole. Hvis du kommer fra GF1, skal du huske at lave en ny ansøgning til ungsdomskort.

Læs mere på ungdomskort.dk.

Uddannelsesruter
Der findes også flere uddannelsesruter på Fyn, der kører direkte til skolen.

Billund Kommune
Hvis du er mellem 15-20 år og bosiddende i Billund Kommune, kan du få et specielt rejsekort, som giver dig mulighed for at rejse med bus i et helt år for 400 kr. Se Sydtrafik.dk

Skolehjem: Vil du bo tæt på din uddannelse?
Er du elev eller kursist på Syddansk Erhvervsskole i Vejle eller Odense har du mulighed for at bo sammen med medstuderende på vores skolehjem . Klik ind og læs mere om SDE Campus One, Odense og SDE Campus One, Vejle - og hvilke særlige betingelser du skal opfylde for at bo her.

Støtteordninger

Syddansk Erhvervsskole tilbyder forskellige støtteordninger for elever på Syddansk Erhvervsskole.

Eksamensangst
Få gode tip til at håndtere eksamensangst.

Mentorordning
Elever har mulighed for at blive tilknyttet en mentor, og få hjælp og sparring til konkrete problemer, som de oplever i hverdagen. Klik her og læs mere. 

Hjælpemidler

Elever med særlige behov har mulighed for at benytte diverse hjælpemidler på skolen. Kontakt din vejleder for at høre mere om dine muligheder.

Særlig støtte - SPS-støtte
Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du få rådgivning og vejledning om, hvilke former for specialpædagogisk støtte (SPS), der kan afhjælpe dine behov. Klik her og læs mere.

Ordensregler

GENERELLE ORDENSREGLER

Som elev ved Syddansk Erhvervsskole skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne, der dybest set bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om, er vedtaget med henblik på at skabe et behageligt studiemiljø, hvor samvær og arbejde foregår så gnidningsløst som muligt.

Samfundets almindelige love og regler gælder naturligvis på skolen i lighed med andre steder i samfundet. Dette betyder, at strafbare handlinger som f.eks. vold, besiddelse af våben, trusler, hærværk, tyveri, racistisk optræden, it-misbrug og brug af rusmidler også er strafbart på skolen, og derfor ikke accepteres.

Adfærd som udgør en sikkerhedsrisiko eller virker alvorligt forstyrrende i gennemførelsen af undervisningen, trygheden og arbejdet på skolen kan resultere i øjeblikkelig hjemsendelse eller bortvisning.

Du skal desuden være opmærksom på følgende: 

Du har mødepligt. 

Ved fravær skal du give skolen besked.

Din mobiltelefon, tablet eller andet teknisk udstyr skal være slukket i undervisningstiden - medmindre det indgår som en del af undervisningen.

Du skal overholde de eventuelle sikkerhedsregler, som ofte findes i forbindelse med arbejde i for eksempel værksteder og laboratorier.

Værnemidler 
På Syddansk Erhvervsskole er der påbud om sikkerhedsfodtøj og andre værnemidler i flere værksteder. Til kemikalier og produkter er der arbejdspladsbrugsanvisninger, der beskriver hvilke forholdsregler, der skal overholdes ved brug samt hvor personlige værnemidler og førstehjælpskuffert og lign. findes.  Lærernes anvisninger skal altid følges.

Du skal deltage i klargøring og istandsættelse af værktøj, maskiner samt andet udstyr, fordi dette er en vigtig del af din uddannelse.

Du skal bidrage til oprydning efter undervisningen. Tavler skal være rengjorte, lyset skal slukkes, vinduerne lukkes osv.

Regler for anvendelse af it-udstyr
På alle Syddansk Erhvervsskoles uddannelser anvendes pc’er og andet it-udstyr som en naturlig del af uddannelsen.  Samtlige pc’er i klasseværelser og åbne læringsmiljøer på Syddansk Erhvervsskole anses som undervisningsmidler på linje med alle andre undervisningsmidler.  Skolen har udarbejdet en it-anvendelsespolitik.

Som bruger af skolens it-systemer skal du være opmærksom på, at trafik til og fra de enkelte pc’er, kræver et login. Du har derfor pligt til at hemmeligholde det udleverede brugernavn og din adgangskode. 

På visse uddannelser gøres der opmærksom på særlige retningslinier for anvendelsen af it-udstyret.

Kantine-reglement
Du kan indtage dine måltider i skolens kantiner eller på andre steder, som anvises af Syddansk Erhvervsskole. Dette betyder samtidig, at du ikke må tage flasker og service med uden for kantineområdet. Før du forlader kantinen, skal du rydde op efter dig, så kantinen altid fremstår pæn og ordentlig for nye gæster.

Rengøring
På Syddansk Erhvervsskole lægger vi mange kræfter i, at skolen altid er pæn og ren - som elev er du medansvarlig for dette. Stole skal sættes op efter brug, garderoberne skal holdes i orden og papirkurvene skal kun benyttes til papiraffald.

Øvrige regler
Når så mange er samlet på ét sted, er det nødvendigt, at vi indretter efter et fælles sæt spilleregler. Hos os skal alle kunne udfolde sig i trygge og tillidsvækkende rammer, da det giver et større udbytte af undervisningen for dig og dine klassekammerater. Tilfredse elever og gensidig respekt er vigtigt for os.

Vi forventer, at du optræder ærligt og korrekt over for skolens medarbejdere samt alle elever og kursister både i og uden for skolens område. Vi tolererer ikke mobning!

Det forudsætter, at du taler til dine lærere og klassekammerater i en ordentlig tone, og du optræder ikke forstyrrende eller kommenterer andre elever i undervisningen. 
Tilsvarende kan du forvente, at andre på skolen optræder respektfuldt over for dig og behandler dig ordentligt.

Såfremt du udviser en adfærd, der er til gene for andre, kan dette medføre bortvisning.

Skolens ordensregler gælder også ved studierejser og ekskursioner.

Rygning
Syddansk Erhvervskole er en røgfri skole, så du må kun ryge i de dertil indrettede rygeskure på skolens adresser. Dette gælder også brug af snus.

Alkohol og narkotika
Besiddelse og/eller salg af narkotika (fx kokain, speed, hash mm.), dopingmidler eller lignende stoffer er forbudt og vil medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse indtil sagen er afdækket. Patruljering med narkohunde kan forekomme.

Indtagelse af øl eller andre alkoholiske drikke må ikke finde sted på skolens område, med mindre andet er aftalt med ledelsen. Ledelsen kan ved særlige lejligheder, f.eks. fester og fredagscaféer, dispensere fra forbuddet mod at indtage alkohol. Her tillades indtagelse af alkohol i begrænset omfang, dog således, at eleverne kun må nyde alkoholiske drikke, som udskænkes af kantinen eller under en lærers ansvar.

Våben/våbenlignende genstande
Det er ikke tilladt at være i besiddelse af våben eller våbenlignende gentande eller fremstille våben eller våbenlignende genstande på skolen.

Fund af våben/våbenlignende genstande vil medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse.

Beskadigelser af skolens ejendele
Hvis du beskadiger skolens ejendele, kan du blive stillet over for et erstatningskrav.

Sanktioner og konsekvens
Hvis du overtræder skolens regler, kan det i sidste ende medføre bortvisning. Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte din kontaktlærer, din lærer eller din vejleder.

Afdelingernes ordensreglementer
Det generelle ordensreglement dækker Syddansk Erhvervsskole som helhed. Herudover har visse afdelinger på skolen deres eget ordensreglement. Afdelingernes egne ordensreglementer, der er i fuld overensstemmelse med det generelle reglement, er enten mere specifikke eller mere vidtrækkende.

 

Klager
Syddansk Erhvervsskole har en procedure for, hvordan du som elev bedst håndterer en klage over skolen. Download den her.