Positivt møde med Cronhammar

Enighed om at samarbejde. Det var konklusionen oven på et konstruktivt møde mellem Syddansk Erhvervsskole, kunstneren Ingvar Cronhammar og Odense Bys Kunstfond, som i dag mødtes for at drøfte det videre forløb med den fjernede skulptur.
17/5 2017 - suss

Parterne er enige om, at de ønsker at arbejde hen imod en løsning, hvor de samarbejder om en genskabelse. Nu venter en proces med at klarlægge, hvordan skulpturen kan genskabes, og hvor den kunstneriske kvalitet sikres.

Opdateret den 18. maj 9:54 med information om skolens finansielle beredskab.

Mandag den 8. maj blev Syddansk Erhvervsskole og Odense Bys Kunstfond enige om, at skolen på baggrund af en foreløbig faglig vurdering kunne arbejde hen imod en genskabelse af Cronhammar-skulpturen. En fælles løsning på den beklagelige hændelse var også målet med onsdagens møde mellem kunstneren Cronhammar, Odense Bys Kunstfond og Syddansk Erhvervsskole. Parterne var positivt stemte og åbne for samarbejde:

- Jeg er utrolig glad for, at vi nu står med en fælles hensigt om at forsøge at genskabe skulpturen. Cronhammar og Odense Bys Kunstfond har udvist sympati over for skolens situation som følge af den triste og beklagelige hændelse. Vi har hele tiden håbet, at Cronhammar ville være med til genskabelsen af skulpturen, og vi påskønner derfor både Odense Bys Kunstfond og Cronhammars velvilje for at mødes i dag og for deres positive indstilling i forhold til at genskabe skulpturen, fortæller Lars Havelund, kommunikationschef på Syddansk Erhvervsskole og uddyber:

- Vi går nu i arbejdstøjet for i fællesskab at afklare, hvordan skulpturen genskabes i praksis, og det gælder alt lige fra at genskabe tegninger og mål til at sikre materialevalget.

Hensigten er, at parterne mødes igen inden sommerferien og drøfter den videre proces på baggrund af det forarbejde, som Syddansk Erhvervsskole nu har til opgave at afdække i den mellemliggende periode. Skolen forventer, at genskabelsen kan ske inden for en økonomisk, forsvarlig ramme  og i en størrelsesorden, skolen kan stå inde for på linje med andre uforudsete hændelser og fx hærværk, som det skete i foråret, hvor en af skolens lastbiler i Odense blev udsat for hærværk udefra. Syddansk Erhvervsskole har et finansielt beredskab til netop forsikringsskader og lignende i budgettet.

Mulig ny placering til Camp Fire                      
På dagens møde blev de involverede parter samtidig enige om, at Cronhammar-skulpturen skal have liv et nyt sted i Odense. Den konkrete placering bliver aftalt på et senere tidspunkt mellem Cronhammar, Syddansk Erhvervsskole og Odense Bys Kunstfond, som har ansvaret for skulpturen.