Cronhammar-skulptur på Munke Mose Allé

En foreløbig vurdering fra fredagens besigtigelse af den fjernede Cronhammar-skulptur åbner op for, at der med nye dele set i forhold til skulpturens ældning samt skader fra nedtagningen muligvis kan ses på en genetablering.
5/5 2017 - suss

I 1994 fik Syddansk Erhvervsskole skænket en skulptur udført af kunstneren Cronhammar fra Odense Bys Kunstfond i forbindelse med skolens 150 års jubilæum. I 2016 solgte Syddansk Erhvervsskole bygningerne på Munke Mose Allé for at samle sine undervisningslokaler på skolens øvrige adresser.

I forbindelse med salget af og fraflytningen fra Munke Mose Allé i oktober 2016 undersøgte Syddansk Erhvervsskole, hvorvidt det var muligt at få skulpturen med til en af skolens andre adresser. Det viste sig, at skulpturen var præget af rust og nogle steder gennemtæret af rust, som ville vanskeliggøre en flytning af skulpturen. Den nye ejer af Munke Mose Allé var ikke interesseret i at overtage skulpturen, idet den stod i vejen for de kommende ombygninger. Torsdag den 4. maj blev skulpturen fjernet og sendt til skrot.

Syddansk Erhvervsskole har i hele forløbet handlet i den tro, at skolen var ejer af skulpturen. Vi bliver fredag morgen den 5. maj opmærksom på, at skolen har bestilt og fået udført en nedrivning af skulpturen.

- Vi er rigtig ærgerlige over hændelsen. Selvom vi har handlet i god tro om ejerforholdet, så har det set i bakspejlet været den forkerte beslutning. Derfor tager vi som skole også det fulde ansvar for, at skulpturen er blevet fjernet, og vi går nu i dialog med Odense Bys Kunstfond og kunstneren om, hvordan vi kommer videre herfra og får afdækket muligheden for en eventuel genetablering, fortæller Syddansk Erhvervsskoles direktør Lars Bregnehøj.