Enighed på møde: Vi vil forsøge at genskabe Cronhammar-skulptur

Syddansk Erhvervsskole og Odense Bys Kunstfond er enige om, at Syddansk Erhvervsskole skal forsøge at genetablere den fjernede Cronhammar-skulptur, så den fremstår som før.
8/5 2017 - susanne

Mandag formiddag holdt Syddansk Erhvervsskole møde med Odense Bys Kunstfond om det videre forløb i forhold til den fjernede Cronhammar-skulptur. Aftalen er, at Syddansk Erhvervsskole genskaber skulpturen ud fra mulige genbrugelige dele samt nye dele, så skulpturen fremstår som før.

– Jeg er meget tilfreds med dagens dialog med Odense Bys Kunstfond, som betyder, at skolen nu forsøger at genskabe figuren. Vi er naturligvis fortsat meget ærgerlige over hændelsen, og påskønner derfor også Kunstfondens velvilje til at finde en god løsning på den beklagelige situation. Nu skal vi have dygtige fagpersoner til at undersøge de forskellige dele, så vi har klarhed over, hvad der kan genbruges, og hvor der er behov for nye dele, også set i forhold til skulpturens tegn på aldring, fortæller Lars Bregnehøj efter dagens møde.

Ny placering afventer
Det skal nu afklares, hvor den genskabte figur skal placeres. Den nye placering vil ske i dialog med Odense Bys Kunstfond, så Cronhammar-skulpturen kan få nyt liv et sted i byen.