Flere elever får læreplads på Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole satte i 2015 et ambitiøst mål. Skolen ville inden udgangen af 2016 skaffe 20 procent flere lærepladser til deres elever end i 2014. Det mål er nu indfriet – og mere til.
22/12 2016 - susanne

Målet var 2000 lærepladser, og skolens virksomhedskonsulenter har nu indgået næsten 2.400 aftaler om lærepladser i 2016, og ud af det samlede antal lærepladser er knap 1.400 af aftalerne gået til skolens elever på Fyn.

På Syddansk Erhvervsskole var man fra målsætningens start klar over, at det øgede antal lærepladser ikke ville komme af sig selv. Derfor blev 13 virksomhedskonsulenter ansat, hvis eneste og vigtigste opgaver var at skaffe lærepladser til alle elever på skolens uddannelser.

Direktør Lars Bregnehøj for Syddansk Erhvervsskole er glad for, at skolens satsning på at skaffe flere lærepladser til eleverne har vist sig at holde stik:

”Vi etablerede et korps af virksomhedskonsulenter i efteråret 2015, som kører på landevejene for at opstøve potentielle lærepladser opdelt efter branche. Tallene viser nu, at den nye organisering og professionalisering af opgaven virkede efter hensigten.”

Stor fremgang inden for flere fag på Fyn
Ud over at skolens indsats har båret frugt, er det også sandsynligt, at flere virksomheder inden for byggeri og håndværk har travlt, og de er begyndt at være meget opmærksomme på risikoen for at mangle kvalificeret arbejdskraft. I nogle brancher har virksomhederne allerede nu svært ved at finde folk med de rigtige kvalifikationer fx lastvognsmekanikere og murere, og tendensen ser ud til at brede sig.

Inden for næsten alle fag er antallet af lærepladser steget. Der er en særlig stor stigning inden for elektrikere, mekanikere, murere og tømrere.

Lars Bregnehøj uddyber
”Det vidner om en generel optimisme men også om, at der er potentiale for nye lærepladser efterhånden som vi kommer i tættere dialog med virksomhederne. Det ser også ud til, at de virksomheder, vi leverer arbejdskraft til nu, er blevet opmærksomme på den generelle mangel på arbejdskraft, der kan bremse fremtidig vækst og i visse tilfælde måske true virksomhedernes overlevelse. Men tallene bekræfter jo, at der er lærepladser derude. Det handler om det rette match mellem elev og virksomhed. Vi hører ofte fra virksomhederne, at hvis de unge kommer med den rette indstilling, så er der rigtig gode muligheder for både læreplads og en efterfølgende spændende karriere.” 

Vækstrådets seneste rapport melder om, at der kommer til at mangle 85.000 faglærte allerede i 2025, og det tager typisk 4-5 år at uddanne nye medarbejdere. Efterspørgslen efter faglærte forventes derfor at blive større i den nærmeste fremtid.