SDE nomineret til ArbejdsmiljøPrisen 2016

Arbejdsmiljørådet indstiller Syddansk Erhvervsskole til arbejdsmiljøPrisen'16, fordi skolen har halveret antallet af arbejdsulykker.
2/11 2016 - susanne

I 2014 begyndte Syddansk Erhvervsskole at registrere hændelser, hvor der var lige ved at ske en arbejdsulykke. Det gav skolen nye muligheder for at forebygge ulykker. Medarbejdere og elever i alle afdelinger blev inddraget og skolen har nu halveret antallet af ergonomi- og faldskader. Derfor nomineres Syddansk Erhvervsskole blandt 12 andre arbejdspladser til ArbejdsmiljøPrisen'16. Det hele afgøres den 24. november med formand for Arbejdsmiljørådet Lisbeth Lollike i spidsen.


Gule opmærkninger, folie på glaspartier og kroge til kabler og ledninger er nogle af de løsninger, der har været med til at forebygge faldskader på Syddansk Erhvervsskole. Ved at engagere alle afdelinger i at registrere, når en ulykke var lige ved at opstå, stod det klart, at mange ulykker kan forebygges med oprydning og løsninger, der gør det lettere at holde orden. På den baggrund er det lykkedes at halvere antallet af skader på bare ét år fra 16 til 8 ulykker.

”Det er blevet tydeligt for os, at faldskader ofte er enkle at forebygge, hvis vi ved, hvor det kan gå galt. Det handler både om at stille de rigtige redskaber til rådighed og om at præge vores adfærd, så vi alle bliver opmærksomme på at bruge hjælpemidlerne og holde orden omkring os”, siger direktør Lars Bregnehøj fra Syddansk Erhvervsskole om skolens arbejdsmiljøindsats.

I dag bidrager alle afdelinger med forslag til, hvordan ulykker kan undgås, og mindst en gang årligt går arbejdsmiljøgrupperne en sikkerhedsrunde hos hinanden. Det giver gode muligheder for at udveksle ideer og erfaringer til at undgå faldskader.

Og der er god grund til at gøre som Syddansk Erhvervsskole og arbejde aktivt og systematisk med at forebygge faldskader. Ifølge Arbejdstilsynet skyldes hver femte alvorlige arbejdsulykke på de danske arbejdspladser snubleulykker. Hvis målet i den nationale arbejdsmiljøstrategi om, at antallet af alvorlige arbejdsulykker skal reduceres med 25 procent frem mod 2020 skal nås, er det vigtigt, at flere arbejdspladser sætter ind og forebygger at nogen falder, snubler eller glider.

”Snubleulykker er et overset arbejdsmiljøproblem. Jeg blev selv overrasket over, at fald er årsag til hver femte alvorlige arbejdsulykke. På Syddansk Erhvervsskole har man vist, at man med meget simple tiltag kan forebygge denne type ulykker. Det håber jeg kan inspirere mange andre arbejdspladser”, siger Lisbeth Lollike, formand fra Arbejdsmiljørådet.

Med mere en 5.000 årselever og 50 forskellige erhvervsretninger spiller Syddansk Erhvervsskole samtidig en vigtig rolle i forhold til at skabe et godt fundament for de unges arbejdsliv.

”Syddansk Erhvervsskole har en helt særlig opgave i forhold til at sikre godt arbejdsmiljø. Hvis de unge tager en god arbejdsmiljøkultur med fra skolen ud på virksomhederne, kan vi komme langt med at forebygge ulykker. Børn og unges arbejdsmiljø er allerede er et fokusområde for Arbejdsmiljøet, og at vi derfor er glade for at kunne nominere en virksomhed, der gør en særlig indsats på området”, siger Lisbeth Lollike formand for Arbejdsmiljørådet.