Stærkt konsortie ansøger om at blive videncenter

Centrale aktører i den syd- og midtjyske region som Syddansk Erhvervsskole, Herningsholm Erhvervsskole og EUC Syd går sammen i et stærkt og tæt samarbejde om at etablere et nationalt videncenter for automation og robotteknologi.
20/12 2016 - susanne

De tre uddannelsesinstitutioner satser alle på robotter og automation i et videncenter, fordi de alle vil uddanne de dygtigste inden for automatik og robotteknologi. Dernæst kommer, at arbejdsmarkedet i øjeblikket efterspørger arbejdskraft med den ypperste viden og specialisering inden for nye teknologier som automatisering, industrirobotter og robotsvejsning.

Ambitionen er at uddanne fremtidens arbejdskraft inden for industriteknik, automatikteknik, værktøjsmager, CNC tekniker, smed, skibsmontør og elektriker. Alle disse uddannelser vil indgå i et kommende videncenter for automation og robotteknologi. Uddannelsen som fx skibsmontør har ingen af de tre uddannelsesinstitutioner i dag, men her vil videncentret samarbejde med andre skoler, som udbyder uddannelsen.

De tre uddannelsesinstitutioner vil ansøge Undervisningsministeriet om at blive en del af ét af de videncentre, det politisk er besluttet at etablere inden for erhvervsuddannelsesområdet. Konsortiet forventer, at det nye videncenter inden for automation og robotteknologi vil være i drift i løbet af 2. halvår 2017.

Den store teknologiske satsning vil betyde, at erhvervslivet i Sønderborg, Herning og Odense bliver inddraget i en række nye aktiviteter inden for robotter og automatik. Lokale aktører som Odense Robotics, Syddansk Universitet og Odense Kommune bakker allerede op om et nationalt videncenter.

Nationalt videncenter
Fra politisk side er tanken med videncentrene, at de skal sikre indsamling og formidling af viden om håndværk og teknik. Der stilles desuden krav til kvalitetsarbejde i form af talentpleje og vidensudvikling.

Der er behov for at investere strategisk i nogle af de teknologier, hvor digitaliseringen går hurtigt, og udstyrspresset er stort. Investeringen i udstyr prioriteres højt, for at Danmark kan bevare og udvikle sin styrkeposition inden for håndværk, byggeri, design, klimarenovering og bæredygtighed. Udstyrspuljen skal ruste erhvervsuddannelserne i forhold til højt specialiserede teknologier og generelt i forhold til nogle af de udfordringer, der følger med øget digitalisering, talentarbejde og højere niveauer.

Moderne robotteknologi og højteknologi til industrien
Samarbejdet på tværs af uddannelsesinstitutioner har et fælles mål om at skabe et RobotAkademi, som favner uddannelse, talentog kompetenceudvikling. Robotteknologi og programmering er midler til at øge elevernes motivation, og er noget af det, der skal tiltrække fremtidens unge til at uddanne sig inden for automatik og robotter. På dette felt bidrager alle tre uddannelsesinstitutioner med hver sit speciale. EUC Syd er stærke på automatik og Herningsholm Erhvervsskole har en styrkeposition inden for industriteknik. Syddansk Erhvervsskole har sin force i arbejdet med programmering og styring af robotter på de uddannelser, der indgår i videncentret.

Direktør for EUC Syd Finn Karlsen:
”Vi går sammen med de to andre uddannelsesinstitutioner om at skabe et nyt videncenter, fordi vi tror, at et sådan center kan løfte vores uddannelser. Det er vi interesseret i, fordi vi er Sønderjyllands største uddannelsesinstitution, og vi er omgivet af stærke globale brands som Danfoss A/S, der efterspørger vores nyuddannede arbejdskraft til industrien især inden for automatiktekniker.”

Direktør for Herningsholm Erhvervsskole John Egebjerg: ”Vi vil som uddannelsesinstitution gerne gå i front med talentudvikling, og det er netop et af nøgleordene i det nye nationale videncenter. Vi har i forlængelse af, at vi var excellentcenter, fx et talentspor på vores industriteknikuddannelse og udbyder hele tre specialer inden for denne uddannelse, så vi bedst muligt kan imødekomme industriens efterspørgsel efter specialiseret arbejdskraft.”

Herningsholm Erhvervsskole har investeret i den nyeste teknologi til spåntagende bearbejdning. Efter besøg på tyske videninstitutioner og konferencer investerer skolen i øjeblikket i 3-D print såkaldt additiv manufactoring. Her er tale om en teknologi, som ikke kun bruges i forbindelse med prototyping men også egentlig industriel produktion. Herningsholm Erhvervsskole har strategisk besluttet, at være first mover på dette område og bringer dermed denne teknologi ind i konsortiet. Skolen har samtidig besluttet at bygge ny svejseafdeling, hvor også robotsvejsning får et fremtrædende fokus sammen med NDT (Non Destructive Testing).

Direktør for Syddansk Erhvervsskole Lars Bregnehøj understreger konsortiets fokus på indkøb af højt specialiseret udstyr. Lars Bregnehøj uddyber:
”Avancerede bearbejdningsanlæg, ladekaruseller og robotarme samt nye teknologier i konstruktion som robotsvejsning og programmering af software er noget af det udstyr, vi vil investere i for at skabe et teknologitungt videncenter. For at uddanne fremtidens arbejdskraft er vi dybt afhængige af, at det lokale erhvervsliv bakker op. Her samarbejder vi med klyngeorganisationen, Odense Robotics, og vi ved, at de ser det som en fordel, at kunne uddanne den manglende arbejdskraft i klyngens egen baghave med henblik på at kunne samarbejde om udstyr, undervisning og lærepladser.”

For yderligere oplysninger, kontakt
Direktør for Syddansk Erhvervsskole, Lars Bregnehøj, tlf. 3043 3007
Direktør for Herningsholm Erhvervsskole, John Egebjerg, tlf. 2542 4501
Direktør for EUC Syd, Finn Karlsen, tlf. 5131 4702


VIDENCENTER FOR AUTOMATION OG ROBOTTEKNOLOGIS OPGAVE ER AT:

  • Levere både højt specialiseret udstyr og specialister.
  • Indkøbe og vedligeholde højt specialiseret udstyr og løbende vurdere behov for investering i udstyr.
  • Uddanne unge inden for automatikteknik og proces, industriteknik, smed, skibsmontør, elektriker, værktøjsuddannelse og CNC-teknikeruddannelse.
  • Gennemføre talentudvikling på specialer med talentspor.
  • Oprette faglærernetværk for erhvervsskolerne mellem videncentret og samarbejdsskoler.
  • Integrere ny teknologi i undervisningen med henblik på at kombinere teknologi og læring.
  • Tilbyde træningscamps forud for konkurrencer som SKILLS – et tilbud til alle skoler i Danmark.
  • Talentudvikling ved at udvikle og afprøve nye former for samarbejde mellem erhvervsskoler, virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner.