Hvordan skal du forholde dig i tilfælde af brand, uheld eller personskadekomst på Syddansk Erhvervsskole? Find hjælp her på siden. 

kemikalieuheld
Instruks ved kemikalieuheld

Instruks ved personskade/uheld
Instruks ved personskade/uheld

brand
Brand- og evakueringsinstruks

autohjælp
Procedure ved autohjælp

 

 

Autohjælp

PROCEDURE FOR AUTOHJÆLP

1. Tag sikkerhedsvest på

2. Opstil advarselstrekant

3. Kontakt lægevagten på tlf.: 7011 0707

Tilkald Falck
ABONNEMENTS NR.:  17714520
Tlf. 7010 2030
Tlf. kortnr.: 7006

Oplys nøjagtig adresse og køretøjets placering i forhold til vejbanen.

Meddel lokaladministrationen om, hvor uheldsstedet er, og om at der er bestilt autohjælp
 AF HVEM OG HVOR TIL.

5. Bliv ved køretøjet, indtil Falck ankommer til uheldsstedet.

6. Gør Falck opmærksom på, at skolens abonnement dækker autohjælp til en af skolens adresser eller et værksted med Falck.

7. Lad altid Falck udføre autohjælpen.

OBS!
PROCEDUREN FOR AUTOHJÆLP GÆLDER KUN, NÅR DU BENYTTER SKOLENS MATERIEL.

Brand og evakuering

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Brandvæsenet alarmeres på tlf. 1 1 2

 • Hvilket telefonnummer ringes der fra
 • Alarm-adresse
 • Hvad er der sket?
 • Er der tilskadekomne – hvor mange?

Det øvrige personale adviseres om situationen 

 • Om muligt – aktiver brandtryk
 • Ved opråb

Bygningen evakueres
Personale i hvert lokale forestår evakueringen af elever
Samlingssted: Se de ophængte brandinstrukser

SLUK BRANDEN HVIS MULIGT ELLERS LUK DØRE, SÅ BRANDEN BEGRÆNSES

Anvis brandvæsenet

Ved sirenevarsling 

 • Gå indenfor
 • Luk døre og vinduer
 • Sluk ventilationsanlægget
 • Følg anvisninger på DR og TV2 samt www.brs.dk

Personskade/uheld

INSTRUKS VED PERSONSKADE/UHELD

1. Bevar roen

2. Yd førstehjælp

3. Kontakt lægevagten på: 7011 0707 for at få henvisning til skadestuen inden Falck tilkaldes.

Tilkald Falck
ABONNEMENTS NR.:  17714520
Tlf. 7010 2030
Tlf. Kortnr.: 7006

Alvorlige uheld tilkaldes over alarmcentralen: 1 1 2
Oplys nøjagtig adresse og evt. hal nr.

4. Meddel lokaladministrationen på uheldsstedet om, at der er bestilt sygetransport.
- AF HVEM OG HVOR TIL.

5. Den tilskadekomne må ikke lades alene.

6. Gør opmærksom på, at skolens abonnement dækker tilbagetransport til skole eller hjem med Falck.

7. Lad altid Falck klare transporten.

8. Hvis den tilskadekomne ikke forventes tilbage til skolen ved normal arbejdstids ophør, skal hjemmet underrettes, hvis det er muligt.

9. Underret arbejdsmiljøgruppen, der sørger for udfyldelse af intern skadesrapport.

Såfremt der er brugt 1 1 2, skal Arbejdsmiljølederen kontaktes på 2270 1324.

Kemikalieuheld

INSTRUKS VED KEMIKALIEUHELD

Stands ulykken
Stands så vidt muligt ulykken:

 • afbryd maskiner i farezonen
 • luk for haner og opdæm udslippet
 • afgræns og isolér ulykken mest muligt


Advar om nødvendigt andre i området
Vurdér hvor stor umiddelbar fare du er i, samt hvilken risiko ulykken skaber for virksomheden og dens omgivelser.

Alarmér
Ring til alarmcentralen hvis nødvendigt. Tryk  1 1 2

Oplys 
Fortæl, at der er opstået et kemikalieuheld og

 • hvem du er
 • at du ringer fra: Syddansk Erhvervsskole
 • angiv adresse og lokalenummer
 • telefonnummer, du ringer fra
 • hvad der er sket og hvilken type uheld, det drejer sig om
 • om der er tilskadekomne eller personer i fare

Red
Bring personer væk fra farezonen

Udsæt ikke dig selv for en risiko

Hvis nødvendigt – giv førstehjælp til tilskadekomne

Ved berøring med kemikalier

 • på hud eller i øjne: Skyl med vand
 • indtagelse eller indånding: Søg læge eller skadestue


Evakuering 
(hvis nødvendigt)     
Evakuér ansatte og gæster til samlingsstedet. Se de ophængte instrukser.

Brandvæsen 
Modtag brandvæsnet og vis evt. vej til skadestedet. 

Forsyn redningsmandskabet med informationer ang. uheldet.

Værdiredning
Overvej muligheden for værdiredning.

Informér
Receptionen samt din nærmeste leder.

Fortæl, hvad der er sket,

 • hvor uheldet er sket
 • om der er tilskadekomne eller personer i fare
 • og at brandvæsnet er alarmeret