Syddansk Erhvervsskole lægger stor vægt på at brugerne af vores ydelser er tilfredse og trives. Derfor undersøger vi tilfedsheden, trivslen bl.a. vha. tilfredshedsundersøgelser, dialog og ved aflæsning og tolkning af diverse indikatorer som fx frafald, karakterer, beståelsesprocenter mv.

Trivselsmålinger
Læs mere om vores tilfredshedsmålinger på eleverne og deres miljø:

Indikatorer
Se nogle af indikatorerne på deres tilfredshed og trivsel: