Syddansk Erhvervsskole analyserer og tolker på forskellige indikatorer og nøgletal, for at afdække omstændigheder der kan højne kvalieteten og tilfredsheden med skolens ydelser.

Nedenunder kan du se en række indikatorer vi anvender, som spænder over frafaldsstatistik og karakterer.

Frafald

Frafaldsprocenter 2009-2014

Htx i Vejle og Odense fortsætter med at have modsatrettede tendenser i forhold til fastholdelse på de gymnasiale uddannelser i perioden 2009-2014. Samlet set er frafaldet stigende på Htx i 2014 på Syddansk Erhvervsskole.

Diagrammet viser udviklingen i frafaldet på hhv. Vejle Tekniske Gymnasium (VTG) og Odense Tekniske Gymnasium (OTG) i perioden 2009-2014.

Statistik

Karakterer

Eksamenskarakterer for HTX uddannelserne på Syddansk Erhvervsskole

Eksamenkarakterer er et udtryk for de studerendes præstationer ved afslutningen af deres uddannelse.

Eksamenskarakter Odense Tekniske Gymnasium 2017

Eksamenskarakter Vejle Tekniske Gymnasium 2017 

Fravær

Det samlede tal for fravær på Odense Tekniske Gymnasium i skoleåret 2017/2018:

  • Fysisk fravær: 4,52%
  • Skriftligt fravær: 7,35%.

Det samlede tal for fravær på Vejle Tekniske Gymnasium i skoleåret 2017/2018:

  • Fysisk fravær 5.9%
  • Skriftlig fravær 0,2 %.