Skolen udvikler og anvender personalepolitikker, der fremmer en kultur baseret på tillid, åbenhed og ansvar.

Det er essentielt for skolen at kunne rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere med sigte på vedvarende at nå sine mål.

Excellente organisationer styrer, udvikler og frigør deres medarbejderes fulde potentiale på individ, gruppe og organisationsniveau. De fremmer ligeværdighed, involverer og giver ansvar samt indflydelse til deres medarbejdere. De kommunikerer, belønner, anerkender og udviser omsorg over for medarbejdere på en sådan måde, at de motiveres og engageres til at bruge deres kompetencer og viden til organisationens fordel.