Syddansk Erhvervsskole lægger stor vægt på, at brugerne af vores ydelser er tilfredse. Derfor undersøger vi tilfedsheden

Tilfredsheden undersøges gennem evalueringer med værktøjet viskvalitet.dk for hhv. deltager og virksomhedstilfred. Endvidere aflæses og tolkes der på diverse indikatorer som fx gennemførelses- og beståelsesprocenter og diverse nøgletal på AMU aktiviteter.

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er:

  • At forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling.
  • At sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
  • At tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU.

Vil du vide mere?
Læs mere om det fælles kvalitetssystem, spørgsmål og evalueringer på viskvalitet.dk, hvor alle resultater ligger.

Eksterne evalueringer
AMU spiller en vigtig rolle i forbindelse med opkvalificeringen af ufaglærte og faglærte medarbejdere i Danmark. Denne undersøgelse går tæt på virksomhedernes vurdering og brug af AMU.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) giver med denne rapport et indblik i virksomhedernes vurderinger af, om det aktuelle udbud af arbejdsmarkedsuddannelser matcher virksomhedernes efter- og videreuddannelsesbehov. Samtidig kaster rapporten lys over virksomhedernes brug af og viden om AMU.

Læs mere og hent udgivelsen (eva.dk)

Virksomhedstilfredshed

VIRKSOMHEDSTILFREDSHED PÅ AMU KURSERNE

Virksomheder, som har haft medarbejdere på AMU kursus, bliver stikprøvevis bedt om at evaluere deres tilfredshed med kurserne.


Årsresultat 2016

Årsresultat 2015
94 virksomheders tilfredshed med AMU-kurserne på Syddansk Erhvervsskole, gav i 2015 et gennemsnit på 4,2 (skala 1-5). (landsgennemsnittet ligger på 4,1).

Årsresultat 2014
320 virksomheders tilfredshed med AMU-kurserne på Syddansk Erhvervsskole, gav i 2014 et gennemsnit på 4,2 (skala 1-5). (landsgennemsnittet ligger på 4,1).

Deltagertilfredshed

AMU KURSER - DELTAGERE

Kursister som har deltaget på et AMU kursus, bliver bedt om at evaluere deres tilfredshed med kurserne.

Årsresultat 2016

Årsresultat 2015
3.884 deltageres tilfredshed med AMU kurserne på Syddansk Erhvervsskole, har i 2015 et gennemsnit på 4,0 (skala 1-5). (landsgennemsnittet ligger på 4,1).

Årsresultat 2014
6.669 deltageres tilfredshed med AMU kurserne på Syddansk Erhvervsskole, har i 2014 et gennemsnit på 4,0 (skala 1-5). (landsgennemsnittet ligger på 4,0).