Lars Havelund
Markeds- og kommunikationschef 
Petersmindevej 1A, Odense C
Tlf. 6312 6505 / 2425 6505
lhj@sde.dk   

Anette Bak Frederiksen
Praktikcenterleder 
abfr@sde.dk
Tlf.: 2974 0940