Den hurtige og direkte vej til industrien

Mange industrielle virksomheders arbejde er så specifikt, at det kræver en særskilt uddannelse at arbejde ved dem. Med en produktøruddannelse kan får du en industriel uddannelse og en masse grundlæggende kompetencer, så din kommende arbejdsgiver nemt kan forme dig efter deres faglige ønsker. 

Som produktør bliver du industriens alt-mulig-mand. Ofte vil du derfor få en meget afvekslende hverdag – med både små og store, avancerede og mere simple opgaver relateret til industrielle maskiner og anlæg. Det er derfor alfa og omega, at du har hænderne rigtig skruet på, teknisk interesse og mod på forskellige typer af opgaver.

I løbet af uddannelsen lærer du at arbejde med produktion i industrien. Du lærer at betjene, tilse, sikre kvaliteten og finde fejl samt reparere maskiner og anlæg.

Desuden lærer du at forstå enkle tekniske tegninger, instruktioner, sikkerhedsregler og forskellige logistiksystemer

Som produktør vil dine primære opgaver være at:

  • Klargøre og betjene anlæg og maskiner til produktion
  • Finde fejl og kvalitetssikre produktionsanlæg
  • Svejse og bearbejde forskellige materialer
  • Instruere og forklare andre om brugen af maskinerne
  • Reparere og optimere produktionsanlæg og maskiner

Uddannelsens opbygning

Produktøruddannelsen er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

  • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
  • Hovedforløbet varer 1 ½ år – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.

Tidslinje_Produktør

Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

Fagretningen, som produktør hører under, hedder "Robot, teknologi og automatik", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: industritekniker, smed og teknisk designer. 

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx produktør. 

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på produktøruddannelsen.

Hovedforløb
Den sidste og største del af en erhvervsuddannelse kaldes hovedforløbet og varer fra 1 til 5 år afhængig af uddannelse. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her springer du grundforløbet over og starter direkte som elev ude i en virksomhed i stedet for på skolebænken. De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb. Fra skolens side anbefaler vi som udgangspunkt også, at du starter på et grundforløb, inden du bliver elev. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2.

Som elev i ”ny mesterlære” fortsætter du efter en tid i virksomheden, typisk et år, på hovedforløbet, hvorefter din uddannelse veksler mellem skole og læretid i virksomheden, til uddannelsen er færdig, og du får dit svendebrev.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende to punkter:

  1. Du er erklæret uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.
  2. Du har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. I dansk beregnes gennemsnittet af dine mundtlige og skriftlige karakterer. I matematik beregnes gennemsnittet af dine skriftlige karakterer.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløb 1 og 2. 

Opfylder du ikke adgangskravene?
Har du problemer med at opfylde adgangskravene, så kan vores vejledere Karl Johan Kristensen i Odense eller Lise Lotte Hansen hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

Både i Odense og Vejle holder vi desuden to gange årligt optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen. 

Du kan også overveje erhvervsklassen, hvis du har planer om at starte i Odense. Her hjælper vi dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået naturfag F og informationsteknologi F på grundforløbet – dvs. have fået minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2.

Herudover skal du have certifikatet: Førstehjælp og brandbekæmpelse, som også erhverves på grundforløbet.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de to fag og certifikatet på grundforløbet, så kan vores vejledere Karl Johan Kristensen i Odense eller Lise Lotte Hansen i Vejle hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse.

Muligheder for læreplads

Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, produktør, mediegrafiker, vvs’er eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op. 

For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Fremtidsmuligheder

Som produktør vil du kunne arbejde i virksomheder inden for industriproduktion. Du vil normalt kunne specialisere dig inden for et bestemt område.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som produktør kan du i første omgang videreuddanne dig ved at tage en længere erhvervsuddannelse, som fx smed, industritekniker eller automatiktekniker.

Vigtig info

Spørg os

Studievejleder Odense C

Karl Johan Kristensen
63126712/22968350
kjk@sde.dk

Studievejleder Vejle

Leo Kim Andersen
51396626
lka@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle