​Velkommen til SDEP – Syddansk Erhvervsskoles personaleforening

Personaleforeningen er for alle ansatte på skolen – uanset om du arbejder i Grindsted, Odense eller Vejle. Her kan du møde kollegaer, som du ikke lige arbejder sammen med til dagligt, og sammen kan vi få en masse sjove oplevelser.

     Kommende Arrangementer

To dage med samme Arrangement i Odense og Vejle, meld dig til det rigtige sted :-)
Den første er i Odense og den næste er i Vejle. 

 

  • Spændende ture som ikke er datofastlagt endnu:
  • Odense Bunkermuseum, en torsdag i oktober.

  • Besøg i Knuthenborg Park og rundvisning på Spodsbjerg Færgen – venter på ny dato
     

       Ved vingaver til runde fødselsdage finder du Vin og Vin her

 

Du finder os også på Facebook

Om tilmelding og betaling

Tilmelding og betaling foregår nu igennem nemtilmeld. Medlemmer kan som udgangspunkt købe 2 billetter til medlemspris - med mindre det er et familiearrangement.

Ligeledes, hvis man bliver forhindret og ikke kan gøre brug af billetter, rettes henvendelse til ansvarshavende for det pågældende arrangement for evt. venteliste,  så det kommer vores medlemmer til gode.

Web-ansvarlig
Irene Sommer redigerer web-siderne vedr. skolens personaleforening. Hun kan kontaktes på tlf. 6312 6541, mobil 2149 8153 eller mail eih@sde.dk

Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer 2019-20 kan ses herunder. 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand Per Thomsen, peth@sde.dk

Næstformand Lars Due Juhre, laju@sde.dk

Kasserer Helle Brik, habr@sde.dk

Sekretær Britta Pilgaard,  bel@sde.dk

Webmaster Irene Sommer, eih@sde.dk

Medlemmer

Gunvor Britt Nedergaard, gne@sde.dk

Lars Arne Lassen, lal@sde.dk

Preben Nielsen, pren@sde.dk

Repræsentant for Seniorer

Alex Knudsen, alex.jullerup@gmail.com

Repræsentant for Kunstforeningen

Ingrid Vorstrup, vorstrupnielsen@hotmail.com

Suppleanter

Betina S. Andersen, bsa@sde.dk

Martin Beck, mb@sde.dk

 

Revisorer

Anette Søholm Andersen, asa@sde.dk

Ejgil Andresen, eja@sde.dk

Revisorsuppleant

Troels Kaae Nielsen

Bliv medlem

Vi er pt. ca. 430 medlemmer i Personaleforeningen, ansatte såvel som seniorer

Pris
Det koster 20 kroner om måneden at være medlem af SDEP, hvis du er ansat på skolen. Kontigentet trækkes over lønnen.

Det koster 240 kroner om året at være medlem af SDEP, hvis du er senior og ikke længere ansat på Syddansk Erhvervsskole. Forudsætningen for at kunne blive seniormedlem er et medlemsskab som aktiv i 6 måneder.

Du kan hente tilmeldingsblanketten i boksen til højre.
Når du har udfyldt blanketten sendes den til Britta Pilgaard OTG, Munkebjergvej 130, 5230 Odense M.

 

Formål med personaleforeningen
Personaleforeningen SDEPs formålsparagraf jvf. § 2 i vedtægterne:

Foreningens formål er:

  • At fremme det sociale og kollegiale sammenhold mellem skolens medarbejdere.
  • At varetage medlemmernes interesser på områder, der ligger uden for de faglige foreningers virkefelter.
  • At afholde kulturelle arrangementer, møder, foredrag og selskabelige sammenkomster, som kan være af værdi for medlemmernes livskvalitet og deres virke på skolen.
  • At kunne fungere som koordinerende forening for de øvrige foreninger på skolen.

Indmeldelsesblanket

Indmeldelsesblanket for seniorer

Udmeldelsesblanket

Forretningsorden

Generelt

Alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Alle har ret til at få mindretalssynspunkter indført i referatet.

Mødeaktivitet

Der afholdes mindst 4 ordinære møder årligt geografisk fordelt på skolen. 

Der kan afholdes ekstraordinære møder hvis:

Forretningsudvalget finder det nødvendigt.
Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt har begæret et møde med en begrundet dagsorden.
Der skal indkaldes til alle møder med mindst 8 kalenderdages varsel.
Formanden er ansvarlig for mødeindkaldelser.

Dagsorden til ordinære møder skal mindst indeholde:

Godkendelse af dagsorden
Nye punkter
Siden sidst.
Økonomisk oversigt/ orientering.
Ordet frit
Næste møde

Referater

Referat tilstræbes udsendt senest 8 kalenderdage fra mødets afholdelse.
Referatet skal godkendt på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens deltagelse i arrangementer

Der aftales til hvert arrangement, hvor mange bestyrelsesmedlemmer der må deltage gratis.