Bestyrelsens medlemmer 2018-19 kan ses herunder.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand Per Thomsen, peth@sde.dk

Næstformand Johnny Grauballe Nielsen,  jgn@sde.dk

Kasserer Kim Hassel-Pflugh,  khp@sde.dk

Sekretær Britta Pilgaard,  bel@sde.dk

Webmaster Irene Sommer, eih@sde.dk

Medlemmer

Karen Petersen, kap@sde.dk

Gunvor Britt Nedergaard, gne@sde.dk

Lars Arne Lassen, lal@sde.dk

Repræsentant for Seniorer

Alex Knudsen, alex.jullerup@gmail.com

Repræsentant for Kunstforeningen

Ingrid Vorstrup, vorstrupnielsen@hotmail.com

Suppleanter

Martin Beck, mb@sde.dk

Susanne Jepsen, suj@sde.dk

Revisorer

Frede Kruse, fredekruse5@gmail.com

Ejgil Andresen, eja@sde.dk

Revisorsuppleant

Anette Søholm Andersen, asa@sde.dk