En verden af viden

Syddansk Erhvervsskole har biblioteker både for erhvervsuddannelserne og for teknisk gymnasium. Her har du som elev, kursist og medarbejder adgang til bøger, tidsskrifter og andet materiale.

Bibliotekerne formidler faglig viden til Syddansk Erhvervsskoles elever, kursister og medarbejdere.

Bibliotekerne er samtidig porten til alle Danmarks biblioteker. Via bibliotek.dk kan vi hjælpe dig med at fremskaffe nøjagtig det materiale, du søger. Så snart din levering er klar, får du besked fra biblioteket.


På Syddansk Erhvervsskole er der et bibliotek for erhvervsuddannelserne i Vejle. Det ligger på Boulevarden 36 ved Café Tine og servicerer hele Syddansk Erhvervsskole. Dvs at du som elev i afdelingerne i Odense eller Grindsted også kan bruge bibliotekets services. Kontakt biblioteket hvis du har behov for at få tilsendt materiale til en anden af skolens adresser.

På biblioteket har du adgang til bøger og anden litteratur inden for din uddannelse. Det vi ikke har på hylderne, skaffer vi gerne hjem til dig fra andre biblioteker.

Bibliotekets åbningstider
Tirsdag  kl.  7.45 – 15.00
Torsdag  kl. 7.45 – 15.00
Fredag   kl.  7.45 – 14.00

Lånetid, fornyelse og reservation
Lånetiden er normalt 30 dage for bøger, opgaver og tidsskrifter. Lånetiden for klassesætbøger er efter aftale. Lånet fornyer du direkte i bibliotekets base eller ved personlig henvendelse. Reserveret materiale opbevarer vi i 10 dage. Hvis ikke du reagerer på de fremsendte hjemkaldelser, modtager du en regning på bogens pris samt et gebyr på 100,- kr.

Lånekort
Dit lånekort til biblioteket er det gule sygesikringsbevis – du er automatisk indmeldt som låner på biblioteket, når du er indmeldt på en af skolens uddannelser,

Kontakt
Bibliotekar Betina Solsbæk Jensen på tlf. 2043 9092 eller globebib@sde.dk.

EUD links

Siden udbygges løbende, så har du links eller kommentarer modtages de gerne. Send blot mail til Globebib@sde.dk

Arbejdstilsynet
Her finder du information om indeklima på arbejdspladsen, psykisk arbejdsmiljø og hvordan du undgår arbejdsulykker.

Animated engines
Hjemmeside med små filmklip af forskellige type motorer : totakts- og firetakts motor, vankel- og dieselmotor med luftindtag, kompression og udstødning.

Autobranchen Danmark
Brancheorganisation, som repræsenterer bilforhandlere, bilværksteder og autolakerere. Rummer bl.a. statistik om autobranchen og info om brugtvogne til bilejere.

bibliotek.dk
bibliotek.dk er indgangen til alle danske bibliotekers materialer.

B
ranchearbejdsmiljøråd
.  Autobranchen og Metalindustrien
Styr på værkstedet, airbags, autolakering, sikker håndtering af affald - er nogle af de hæfter du kan downloade fra hjemmesiden.

BYG-ERFA
Byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis. Er samlet i kortfattede erfaringsblade.
Log dig ind via WAYF : Vælg Syddansk Erhvervsskole i listen. 
Log ind : Skriv SDE\dit brugernavn. Din SDE adgangskode skriver du i feltet nedenfor.

Dansk Byggeri
Dansk Byggeri er bygge- og anlægssektorens erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. Her finder du nyhedsbreve om byggeriet og forskellige temaer indenfor dansk byggeri.

Dansk Standard
Dansk Standards katalog over normer og standarder, og det er nu muligt at søge blandt 20.000 standarder i kataloget.

Datatilsynet
Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med persondataloven.

De danske Bilimportører
Bestanden af biler fordelt efter mærke, antal nyregistrerede biler samt statistik over ophugning pr. år.

Den lille levnedsmiddeltabel 2010
Her ser du levnedsmiddeltabellen i 4. udgave. Tabellen er en opslagsbog for alle, der har brug for at kende til næringsindholdet i den kost, vi spiser. Tabellen indeholder oplysninger om energi og de 23 vigtigste næringsstoffer.

EMU - Danmarks læringsportal
Inspiration til elever og til lærere til undervisningens forberedelse og til at gennemføre og udvikle undervisningsforløb.

FaktaLink
FaktaLink giver en introduktion til og uddybende information om aktuelle emner, links til videre læsning på Internettet samt henvisninger til artikler, bøger og illustrationer. Brug dit UNI-Login til adgang.

Gale SRC Gold
Artikler i originaldokumenter på engelsk indenfor emneområderne kommunikation, medier, computer, medicin, biologi, anatomi, fysiologi og historie. Brug dit UNI-Login til adgang.

Infomedia
Danske avisartikler i fuld tekst fra blandt andet JyllandsPosten og Politiken. Brug dit UNI-Login til adgang.

Kost & Ernæringsforbundet
Her finder du 'Den nationale kosthåndbog'. Kosthåndbogen er rettet mod personer, der enten har ansvaret for eller arbejder med kosten. Her ser du også alle numre af fagbladet 'Køkkenliv'.

Miljø- og Fødevareministeriet
Oplyser om fødevareallergi, mad og motion, smiley resultater, lovgning, økologi og madspild.

SDE bogbasen
Søg i bibliotekets materialer på Syddansk Erhvervsskole. Du søger både fagbøger, romaner, dvd'er og cd'er.

Teknologirådet
Teknologirådet har til opgave at fremme teknologidebatten, vurdere teknologiens muligheder og konsekvenser samt rådgive Folketinget og regeringen.

Træinformation
Træguiden er en videnportal til udvalgt viden om træ på Internettet med hovedvægten lagt på materialer, produkter og byggeteknisk viden.

V & S Prisdata
Her har du de priser, du skal bruge til overslagsberegninger. Du behøver derfor ikke at bruge tid på selv at finde disse informationer i diverse leverandør- og forhandlerkataloger. Du får adgangen via bygnet.dk

Vejle bibliotekerne
Via Vejle bibliotekernes søgebase er der adgang til søgning i Vejle biblioteks og centerbibliotekernes materialer.

Version2
Version2 giver information om ny teknologi og IT-sikkerhed.  Version2 udgives af Mediehuset Ingeniøren A/S.

EUX links

FAGLIGE LINKS SPECIELT RETTET MOD EUX

Siden udbygges løbende, så har du links eller kommentarer modtages de gerne. Send blot mail til Globebib@sde.dk

Arbedstilsynet
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Her finder du regler, bekendtgørelser og vejledninger om arbejdsmiljø.

bibliotek.dk
bibliotek.dk er indgangen til alle danske bibliotekers materialer. Her finder du også ca. 1.9 millioner henvisninger til artikler især fra danske aviser og tidsskrifter.

Danmarks Statistik
Du finder de nyeste statistikker om danskerne og Danmark hos Danmarks Statistik.  Du søger data fra Statstisk Årbog under 'Temaer og anden gratis statistik'.

Dansk Standard
Dansk Standards katalog over normer og standarder, og det er nu muligt at søge blandt 20.000 standarder i kataloget.

Den Store Danske Encyklopædi
Mere end 160.000 artikler fra Den Store Danske Encyklopædi og fra Gyldendals leksika. Artiklerne er alle redigerede af førende danske fagekseperter.

E-poke
De væsentligste epoker og -ismer i dansk litteratur.

EMU  
EMU er Danmarks undervisningsportal og en af Ministeriet for Børn og Undervisnings fem hovedindgange til uddannelsesområdet, incl. undervisningsmaterialer.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  
Registrerede oplysninger og regnskaber fra mere end 100.000 danske aktie- og anpartsselskaber.

Esp@cenet
Søg worldwide efter patenter, patentansøgninger og brugsmodeller.

Europa.  Internetportalen til EU
Om EU samt publikationer, statistik og EU dokumenter.

Europages
Leverandør- og produktvejviser. Dækker Danmark og globalt.

Experian KOB
Erhvervsdatabase med nøgletal over danske virksomheder. Brug dit UNI-Login til adgang.

Fagenes Infoguide
Baggrundsstof opdelt efter fag. Links til elever og lærere på ungdomsuddannelserne. Find inspiration i de ca. 10.000 links som fagredaktørerne har udvalgt. Se ’Teknologi og Teknik, ’Teknologitemaer’ og ’Miljø og Energi'.

FaktaLink
FaktaLink giver en introduktion til og uddybende information om aktuelle emner, links til videre læsning på Internettet samt henvisninger til artikler, bøger og illustrationer. Brug dit UNI-Login til adgang.

Gale SRC Gold
Tusindvis af originaldokumenter på engelsk. Brug dit UNI-Login til adgang.

Industriens branchearbejdsmiljøråd. Træbranchen, autobranchen
Støj på arbejdspladsen i træbranchen. Airbags, autolakering, sikker håndtering af affald i autobranchen - er nogle af de hæfter du kan downloade fra hjemmesiden.

Infomedia
Danske avisartikler i fuld tekst fra blandt andet JyllandsPosten og Politiken.  Brug dit UNI-Login til adgang.

Kompass
Kompass er en erhvervsdatabase med produktinformationer og import-/eksportinformation.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Find den nyeste forskning, lovstof og redegørelser på ministeriets hjemmeside.

Navne & Numre Erhverv
Regnskaber og andre brancheoplysninger  på danske virksomheder. Brug dit UNI-Login til adgang.

Patent- og Varemærkestyrelsen
Styrelsen udsteder patent- og designrettigheder samt registrerer varemærker og brugsmodeller. Hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Retsinformation
Dansk lovgivning i fuldtekst. Her søger du love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v.. Klik på Retsinformation og Søgning.

SDE bogbasen
Søg i bibliotekets materialer på Syddansk Erhvervsskole. Du søger både fagbøger, skønlitteratur, dvd'er og cd'er.

Undervisningsministeriet
Information om uddannelser, statistik og nyt om politiske beslutninger.

United States Patent and Trademark Office 
Indgang til søgning af amerikanske patenter og varemærker.

Vejle bibliotek
I Vejle bibliotek søgebase er der adgang til Vejle biblioteks- og centerbibliotekernes materialer.

Videnskab.dk
Er Danmarks nationale forskningsportal. Dækker bredt fra kultur og samfund til teknologi og naturvidenskab.

Aarhus Universitet
Her ser du universitetets tilbud til gymnasierne: bliv forsker for en dag - eller se de tilbud der er til underviserne om faglige inspirationsdage.

Online ordbøger

Siden udbygges løbende, så har du forslag til links eller kommentarer modtages de gerne. Send blot en mail til globebib@sde.dk.

Gyldendals røde ordbøger
På skolen: direkte adgang via IP-adressen.
Udenfor skolen: Adgang via dit UNI-login

Retskrivningsordbogen
Søg i Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn.

sproget.dk
På sproget.dk får du svar på spørgsmål om grammatik, stavning, sprogpolitik m.m.

Multidict.net
Her kan du slå et ord op i flere forskellige onlineordbøger via samme site.

Google oversæt
Oversættelsesprogrammet hos Google gør dig i stand til at oversætte enkelte ord eller tekster fra en lang række sprog til dansk samt fra dansk til andre sprog. Bemærk at det er maskinoversættelse.

ordnet.dk
Her kan man søge i både gl. dansk og moderne dansk sprog via henholdsvis ordbog over det danske sprog og den danske ordbog samt undersøge selve sprogbrugen i danske tekster via KorpusDK.