Faglige links specielt rettet mod EUX

Siden udbygges løbende, så har du links eller kommentarer modtages de gerne. Send blot mail til Globebib@sde.dk

Arbedstilsynet
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Her finder du regler, bekendtgørelser og vejledninger om arbejdsmiljø.

bibliotek.dk
bibliotek.dk er indgangen til alle danske bibliotekers materialer. Her finder du også ca. 1.9 millioner henvisninger til artikler især fra danske aviser og tidsskrifter.

Danmarks Statistik
Du finder de nyeste statistikker om danskerne og Danmark hos Danmarks Statistik.  Du søger data fra Statstisk Årbog under 'Temaer og anden gratis statistik'.

Dansk Standard
Dansk Standards katalog over normer og standarder, og det er nu muligt at søge blandt 20.000 standarder i kataloget.

Den Store Danske Encyklopædi
Mere end 160.000 artikler fra Den Store Danske Encyklopædi og fra Gyldendals leksika. Artiklerne er alle redigerede af førende danske fagekseperter.

E-poke
De væsentligste epoker og -ismer i dansk litteratur.

EMU  
EMU er Danmarks undervisningsportal og en af Ministeriet for Børn og Undervisnings fem hovedindgange til uddannelsesområdet, incl. undervisningsmaterialer.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  
Registrerede oplysninger og regnskaber fra mere end 100.000 danske aktie- og anpartsselskaber.

Esp@cenet
Søg worldwide efter patenter, patentansøgninger og brugsmodeller.

Europa.  Internetportalen til EU
Om EU samt publikationer, statistik og EU dokumenter.

Europages
Leverandør- og produktvejviser. Dækker Danmark og globalt.

Experian KOB
Erhvervsdatabase med nøgletal over danske virksomheder. Brug dit UNI-Login til adgang.

Fagenes Infoguide
Baggrundsstof opdelt efter fag. Links til elever og lærere på ungdomsuddannelserne. Find inspiration i de ca. 10.000 links som fagredaktørerne har udvalgt. Se ’Teknologi og Teknik, ’Teknologitemaer’ og ’Miljø og Energi'.

FaktaLink
FaktaLink giver en introduktion til og uddybende information om aktuelle emner, links til videre læsning på Internettet samt henvisninger til artikler, bøger og illustrationer. Brug dit UNI-Login til adgang.

Gale SRC Gold
Tusindvis af originaldokumenter på engelsk. Brug dit UNI-Login til adgang.

Industriens branchearbejdsmiljøråd. Træbranchen, autobranchen
Støj på arbejdspladsen i træbranchen. Airbags, autolakering, sikker håndtering af affald i autobranchen - er nogle af de hæfter du kan downloade fra hjemmesiden.

Infomedia
Danske avisartikler i fuld tekst fra blandt andet JyllandsPosten og Politiken.  Brug dit UNI-Login til adgang.

Kompass
Kompass er en erhvervsdatabase med produktinformationer og import-/eksportinformation.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Find den nyeste forskning, lovstof og redegørelser på ministeriets hjemmeside.

Navne & Numre Erhverv
Regnskaber og andre brancheoplysninger  på danske virksomheder. Brug dit UNI-Login til adgang.

Patent- og Varemærkestyrelsen
Styrelsen udsteder patent- og designrettigheder samt registrerer varemærker og brugsmodeller. Hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Retsinformation
Dansk lovgivning i fuldtekst. Her søger du love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v.. Klik på Retsinformation og Søgning.

SDE bogbasen
Søg i bibliotekets materialer på Syddansk Erhvervsskole. Du søger både fagbøger, skønlitteratur, dvd'er og cd'er.

Undervisningsministeriet
Information om uddannelser, statistik og nyt om politiske beslutninger.

United States Patent and Trademark Office 
Indgang til søgning af amerikanske patenter og varemærker.

Vejle bibliotek
I Vejle bibliotek søgebase er der adgang til Vejle biblioteks- og centerbibliotekernes materialer.

Videnskab.dk
Er Danmarks nationale forskningsportal. Dækker bredt fra kultur og samfund til teknologi og naturvidenskab.

Aarhus Universitet
Her ser du universitetets tilbud til gymnasierne: bliv forsker for en dag - eller se de tilbud der er til underviserne om faglige inspirationsdage.

Kontakt
Betina Solsbæk Jensen på tlf. 2043 9092 eller globebib@sde.dk