Faglige links rettet mod OTG

Siden udbygges løbende, så har du forslag til links eller kommentarer modtages de gerne. Send blot en mail til Globebib@sde.dk.

AccessScience

Danmarks Tekniske Universitet
Her finder du oplysninger omkring de tilbud Danmarks Tekniske Universitet har til undervisere og studerende på HTX. Der er et stort udbud af spændende foredrag og øvelser inden for de teknisk-naturvidenskabelige fag, specielt målrettet undervisningen på HTX.

Danmarkshistorien.dk
Danmarkshistorien.dk er en hjemmeside, der er udarbejdet af historikere og arkæologer fra Aarhus Universitet. Siden blev lanceret den 14. maj 2009 og udbygges løbende med flere tekster og nye features. Formålet med hjemmesiden er at give offentligheden og undervisningssektoren mulighed for at få kvalificeret og tilgængelig viden om Danmarks historie fra oldtiden til i dag.

Den store danske 
Den Store Danske indeholder samtlige artikler fra Gyldendals leksika; størsteparten stammer fra Den store danske encyklopædi. Dertil har vi suppleret med en række andre værker. I alt er der samlet mere end 161.000 artikler. Alle er redigerede og verificerede af førende danske fageksperter.

Det er muligt at komme med kommentarer samt oprette egne artikler på sitet. Artiklerne vil efterhånden blive verificeret af fagfolk.

Københavns Universitet
Her finder du oplysninger omkring de tilbud Københavns Universitet har til undervisere og studerende på HTX. Du får bl. a. oplysning om besøg på universitetet, undervisningsmateriale, studieretningsprojekter og efter- og videreuddannelse.

Syddansk Universitet
Er du lærer, skoleelev, forskerspirer eller måske bare på jagt efter gode historier og inspiration? Så kan du altid følge med i universitetets aktuelle tilbud for HTX-studerende og undervisere på denne side.

Tidsskrift.dk
Portal med indskannede danske tidsskrifter, der alle frit kan læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden som udgiverne tillader adgang til det.

Videnskab.dk
På videnskab.dk kan du følge med i, hvad der sker på forskningsfronten, og blive klogere. Videnskab.dk leverer stof med substans og troværdighed og serverer det på en måde, så almindelige borgere har lyst til at læse det.  

Som noget helt centralt - og ekstraordinært for forskningskommunikation - dækker videnskab.dk bredt, fra kultur og samfund til teknologi og naturvidenskab.

Aarhus Universitet
Her finder du oplysninger omkring de tilbud Aarhus Universitet har til undervisere og studerende på HTX.