Faglige links rettet mod VTG

Siden udbygges løbende, så har du links eller kommentarer modtages de gerne. Send blot mail til Globebib@sde.dk

AccessScience

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Her finder du regler, bekendtgørelser og vejledninger om arbejdsmiljø.

Arkade
Fagportal for arkitektur, kunst og design. Portalen indeholder en række forskellige ressoucer der tilsammen dækker de emner som findes i kunstbibliotekerne bag portalen.
 
bibliotek.dk
bibliotek.dk er indgangen til alle danske bibliotekers materialer. Her finder du også ca. 1.9 millioner henvisninger til artikler især fra danske aviser og tidsskrifter.

Portal der giver oversigt over de forskellige historiske perioder i Danmark.
 
Danmarks Tekniske Universitet
Her finder du oplysninger om de tilbud Danmarks Tekniske Universitet har til undervisere og studerende på HTX. Der er et stort udbud foredrag og øvelser inden for de teknisk-naturvidenskabelige fag, specielt målrettet undervisningen på HTX.

Dansk Standard
Dansk Standards katalog over normer og standarder, og det er nu muligt at søge blandt 20.000 standarder i kataloget.
 
Den Store Danske Encyklopædi
Mere end 160.000 artikler fra Den Store Danske Encyklopædi og fra Gyldendals leksika. Artiklerne er alle redigerede af førende danske fagekseperter.
 
E-poke
De væsentligste epoker og -ismer i dansk litteratur.
 
EMU  
EMU er Danmarks undervisningsportal og en af Minsteriet for Børn og Undervisnings fem hovedindgange til uddannelsesområdet, incl. undervisningsmaterialer.
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  
Registrerede oplysninger og regnskaber fra mere end 100.000 danske aktie- og anpartsselskaber.
 
Esp@cenet
Søg worldwide efter patenter, patentansøgninger og brugsmodeller.
 
Europa.  Internetportalen til EU
Om EU samt publikationer, statistik og EU dokumenter.
 
Europages
Leverandør- og produktvejviser. Dækker Danmark og globalt.
 
Experian KOB
Erhvervsdatabase med nøgletal over danske virksomheder. Brug dit UNI-Login til adgang.
 
Fagenes Infoguide
Baggrundsstof opdelt efter fag. Links til elever og lærere på ungdomsuddannelserne. Find inspiration i de ca. 10.000 links som fagredaktørerne har udvalgt. Se ’Teknologi og Teknik, ’Teknologitemaer’ og ’Miljø og Energi'.
 
FaktaLink
FaktaLink giver en introduktion til og uddybende information om aktuelle emner, links til videre læsning på Internettet samt henvisninger til artikler, bøger og illustrationer. Du logger dig ind med dit UNI-Login.
 
Forfatterweb
Forfatteres liv og deres bøger.  Du logger dig ind med dit UNI-Login.
 
Fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsen er en del af Ministriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Styrelsen tager sig af regeldsannelse på veterinær- og fødevareområdet samt kontrol med fødevarer og veterinære forhold.

Gale SRC Gold
Tusindvis af originaldokumenter på engelsk. Du logger dig ind med dit UNI-Login.

IMF
International Monetary Fund organisationen lægger statistik frem for verdensøkonomien. Har mange informationer om globalisering.

Industriens branchearbejdsmiljøråd
Ibar udarbejder information og vejledninger om arbejdsmiljø indenfor forskellige brancher.  Vejledningerne kan du se i fuld tekst.

Infomedia
Danske avisartikler i fuld tekst fra blandt andet JyllandsPosten og Politiken.  Du logger dig ind med dit UNI-Login.

Kompass
Kompass er en erhvervsdatabase med produktinformationer og import-/eksportinformation.

Københavns Universitet
Her finder du oplysninger om de tilbud Københavns Universitet har til undervisere og studerende på HTX. Du får oplysning om besøg på universitetet, undervisningsmateriale bl.a. klimalinks og studieretningsprojekter.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Find den nyeste forskning, lovstof og redegørelser på ministeriets hjemmeside.

Navne & Numre Erhverv
Regnskaber og andre brancheoplysninger  på danske virksomheder. Der er adgang fra skoda.emu.dk. Du logger på med dit UNI-login.

Patent- og Varemærkestyrelsen
Styrelsen udsteder patent- og designrettigheder samt registrerer varemærker og brugsmodeller. Hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Retail Institute Scandinavia
Retail Institute Scandinavia er et konsulent- og videnshus med fokus på detailhandel og forbrugeradfærd. God Blog.

Retsinformation
Dansk lovgivning i fuldtekst. Her søger du love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v.. Klik på Retsinformation og Søgning.

SDE bogbasen
Søg i bibliotekets materialer på Syddansk Erhvervsskole. Du søger både fagbøger, skønlitteratur, dvd'er og cd'er.

United States Patent and Trademark Office 
Indgang til søgning af amerikanske patenter og varemærker.

Vejle bibliotek
I Vejle bibliotek søgebase er der adgang til Vejle biblioteks- og centerbibliotekernes materialer.

Videnskab.dk
Er Danmarks nationale forskningsportal. Dækker bredt fra kultur og samfund til teknologi og naturvidenskab.

Aarhus Universitet
Her ser du universitetets tilbud til gymnasierne: bliv forsker for en dag - eller se de tilbud der er til underviserne om faglige inspirationsdage.

Kontakt
Betina Solsbæk Jensen på tlf. 2043 9092 eller globebib@sde.dk.