Brand- og evakueringsinstruks

Brandvæsenet alarmeres på tlf. 1 1 2

  • Hvilket telefonnummer ringes der fra
  • Alarm-adresse
  • Hvad er der sket?
  • Er der tilskadekomne – hvor mange?

Det øvrige personale adviseres om situationen 

  • Om muligt – aktiver brandtryk
  • Ved opråb

Bygningen evakueres
Personale i hvert lokale forestår evakueringen af elever
Samlingssted: Se de ophængte brandinstrukser

SLUK BRANDEN HVIS MULIGT ELLERS LUK DØRE, SÅ BRANDEN BEGRÆNSES

Anvis brandvæsenet

Ved sirenevarsling 

  • Gå indenfor
  • Luk døre og vinduer
  • Sluk ventilationsanlægget
  • Følg anvisninger på DR og TV2 samt www.brs.dk