Instruks ved kemikalieuheld

Stands ulykken
Stands så vidt muligt ulykken:

 • afbryd maskiner i farezonen
 • luk for haner og opdæm udslippet
 • afgræns og isolér ulykken mest muligt


Advar om nødvendigt andre i området
Vurdér hvor stor umiddelbar fare du er i, samt hvilken risiko ulykken skaber for virksomheden og dens omgivelser.

Alarmér
Ring til alarmcentralen hvis nødvendigt. Tryk  1 1 2

Oplys 
Fortæl, at der er opstået et kemikalieuheld og

 • hvem du er
 • at du ringer fra: Syddansk Erhvervsskole
 • angiv adresse og lokalenummer
 • telefonnummer, du ringer fra
 • hvad der er sket og hvilken type uheld, det drejer sig om
 • om der er tilskadekomne eller personer i fare

Red
Bring personer væk fra farezonen

Udsæt ikke dig selv for en risiko

Hvis nødvendigt – giv førstehjælp til tilskadekomne

Ved berøring med kemikalier

 • på hud eller i øjne: Skyl med vand
 • indtagelse eller indånding: Søg læge eller skadestue


Evakuering 
(hvis nødvendigt)     
Evakuér ansatte og gæster til samlingsstedet. Se de ophængte instrukser.

Brandvæsen 
Modtag brandvæsnet og vis evt. vej til skadestedet. 

Forsyn redningsmandskabet med informationer ang. uheldet.

Værdiredning
Overvej muligheden for værdiredning.

Informér
Receptionen samt din nærmeste leder.

Fortæl, hvad der er sket,

 • hvor uheldet er sket
 • om der er tilskadekomne eller personer i fare
 • og at brandvæsnet er alarmeret